In het Annuntiata-instituut begon de grote schoonmaak al in de paasvakantie. "Er werd een risico-inventaris, circulatieplan en een hygiëneplan opgesteld", legt adjunct-directeur Françoise Marvellie uit. "Op basis daarvan werd een risicoanalyse gemaakt. We besteden extra aandacht aan handhygiëne en social distancing. Klaslokalen worden herschikt met voldoende afstand tussen de zitplaatsen, klassen worden gesplitst om het maximum aantal leerlingen per groep niet te overschrijden, de lessenroosters werden aangepast zodat niet iedereen tegelijk op school aanwezig is, er is handgel in de toegangsruimten en alle lokalen, bewegwijzering zorgt ervoor dat leerlingen en personeel elkaar zo weinig mogelijk moeten kruisen,... De voorbije weken hebben enkele per...

In het Annuntiata-instituut begon de grote schoonmaak al in de paasvakantie. "Er werd een risico-inventaris, circulatieplan en een hygiëneplan opgesteld", legt adjunct-directeur Françoise Marvellie uit. "Op basis daarvan werd een risicoanalyse gemaakt. We besteden extra aandacht aan handhygiëne en social distancing. Klaslokalen worden herschikt met voldoende afstand tussen de zitplaatsen, klassen worden gesplitst om het maximum aantal leerlingen per groep niet te overschrijden, de lessenroosters werden aangepast zodat niet iedereen tegelijk op school aanwezig is, er is handgel in de toegangsruimten en alle lokalen, bewegwijzering zorgt ervoor dat leerlingen en personeel elkaar zo weinig mogelijk moeten kruisen,... De voorbije weken hebben enkele personeelsleden ook mondmaskers gemaakt zodat alle leerlingen en personeel een gepersonaliseerd mondmasker krijgen."In het VTI is er de voorbije weken grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd. Directeur Franky Dorme legt uit: "We beginnen met de zesde en zevende jaren die elk twee of drie halve dagen komen. Na een positieve evaluatie wordt dat verhoogd tot vier halve dagen. Later zouden eventueel de tweede en vierde jaren herstarten." De school heeft een circulatieplan om ontmoetingen te vermijden. "Er is geen 'speeltijd', pauze wordt zoveel mogelijk in het lokaal zelf gehouden. De klasgroepen komen gespreid de school binnen met tussenpauzes van 10 minuten.""Na de lessen verlaten ze de school op dezelfde manier. We werken in blokken van drie lesuren. We zetten de komende weken vooral in op praktijkvakken en hoofdzakelijk gebruikmaken van de werkplaatsen. Op alle toetsenborden ligt een doorzichtige folie die na gebruik wordt weggeworpen. Op verscheidene plaatsen zijn handgels voorzien. Tijdens het wachten voor het handenwassen wordt de regel van 1,5 meter gerespecteerd, met markeringen voor en in het sanitaire blok. Ook zitplaatsen op de banken zijn gemarkeerd. Aan het onthaal en op plaatsen waar een-op-een-contact mogelijk is, zijn plexischermen geïnstalleerd. Leerkrachten en medewerkers kunnen ook een faceshield dragen, naast het mondmasker."In VBS De Droomvlieger wordt dagelijks gepoetst en gedesinfecteerd. "De leerkrachten doen dit zelf vanaf de heropstart. Het poetspersoneel poetst extra in traphallen, gangen, toiletten,...", legt directeur Marieke Stubbe uit. "Op basis van een risicoanalyse met onze preventie-adviseur is er een scenario uitgewerkt. Ouders of derden mogen de school niet in, ontsmetting gebeurt aan de schoolpoort. We benadrukken het belang van handen wassen en zien erop toe dat dit regelmatig gebeurt. We werken met wachtrijen om de ouderstromen van elkaar gescheiden te houden, elke 'bubbel' komt op een vooraf opgegeven uur binnen. We starten met halve klassen van het eerste, tweede en zesde leerjaar die afwisselend twee volle dagen les krijgen. Alle leerkrachten spreiden de banken zo wijd mogelijk. Er zitten maximaal 11 leerlingen in een bubbel. Iedereen heeft een vaste plaats en ze eten er ook. Elke bubbel heeft zijn eigen speelruimte, op verschillende tijdstippen. Dit kan omdat de kleuters worden opgevangen in de stedelijke kinderopvang. Zo kunnen we meer personeel inzetten voor kinderen uit de noodopvang. Wij werken hiervoor met een schooleigen systeem, met vier soorten leerkrachten: zij die fysiek lesgeven, zij die de noodopvang doen, de 'vlinderleerkrachten' (voor toezicht en online sessies op kindvrije momenten) en de zorgleerkrachten. Voor alle personeelsleden zijn mondmaskers of faceshields en handschoenen voorzien, ook schermen voor mensen die dichtbij moeten werken. In het secretariaat laten we een wand bouwen om personeel af te schermen." (MVO)