"Dit pedagogische project van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen wordt volledig gesubsidieerd door Europa" zegt burgemeester Peter Roose.
...

"Dit pedagogische project van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen wordt volledig gesubsidieerd door Europa" zegt burgemeester Peter Roose. "Veurne staat in voor de coördinatie; samen met Hondschoote zorgen we voor de logistieke ondersteuning en de lokalen. Om de sociale cohesie in de grensregio te stimuleren is het belangrijk dat je elkaars taal begrijpt. We stellen echter een gebrek aan taalvaardigheid vast aan beide kanten van de grens. Met deze taalinitiatie hopen we kinderen gemotiveerder en met meer slaagkansen te laten beginnen aan het taalonderwijs in het reguliere lesprogramma. De tien taalsessies Frans in Veurne starten op 9 oktober, telkens op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur. Alle Veurnse leerlingen van 7 tot 9 jaar uit het tweede en derde leerjaar kunnen zich inschrijven via www.veurne.be/taalprojectfrans. In Hondschoote vinden de sessies Nederlands plaats op woensdagvoormiddag. Per stad kunnen maximum 30 kinderen deelnemen. Er zijn ook enkele gezamenlijke momenten, zodat alle kinderen elkaar kunnen ontmoeten."Drie derdejaars HOWEST-BaLO-studenten (Educatieve bachelor in het lager onderwijs) zullen de Franse kinderen een mondje Nederlands leren. Dat zijn Pauline Ingelbrecht, Noortje Vanhoeck en Lars Depotter.Lars uit Nieuwpoort: "We zien het project als een leerrijke ervaring, zowel voor ons, student-leerkrachten, als voor de Franstalige leerlingen. We zullen hen een basis woordenschat en grammatica meegeven die ze kunnen gebruiken in het alledaagse leven. Zo leren ze zich voorstellen, iets bestellen op café of restaurant, iets vragen in een winkel, spreken over het weer, hobby's, ... Deze topics zullen we op een speelse manier inoefenen, want een speelse, educatieve manier van lesgeven blijkt de beste methode om kinderen iets aan te leren. We integreren ook basisgrammatica, zodat de leerlingen zelf wat basiszinnen kunnen formuleren. Als werkvorm vinden we 'mondelinge interactie' de beste keuze. Belangrijk is dat een leerling aan een gesprek durft deel te nemen door vragen te stellen of te antwoorden in het Nederlands. Voor onszelf is het een uitstekende opportuniteit om het Franse onderwijssysteem te leren kennen, te overleggen met collega-studenten van een Franse hogeschool."Sandra De Crock, Anneleen Touquet, Karen Hauspie en Sofie Lauwers schreven meteen hun kinderen in. "Hoe jonger, hoe vatbaarder ze zijn voor taal en hoe makkelijker ze deze kunnen aanleren", weet Anneleen. "Hoe vaak herkennen we verrassend onszelf niet als we onze kinderen bezig horen? Op jonge leeftijd nemen ze makkelijk op wat ze horen, vaak onbewust. Elke kans om Frans of een andere taal te leren is meegenomen. Alleen moeten we die kansen soms ver zoeken, terwijl dit nu een leuke activiteit op woensdagnamiddag wordt, in onze thuisstad. Op die manier leren ze ook hun Franse buurtgenootjes kennen."Mama Sofie: "We wonen op de grens maar meertalig zijn is overal een meerwaarde, op elk vlak. Al doende leer je gemakkelijker de basis van taal en jonge kinderen worden nog niet geremd door schroom." Mama Karen: "Zowel mijn man als ikzelf merken dat we steeds meer Frans moeten praten op het werk en we willen dat de kinderen later communicatief sterk staan op dit vlak. Van jongs af aan van taal proeven, is een pluspunt en daarom zijn we blij dat we in dit project kunnen meestappen." Mama Sandra: "Hilke is erg geïnteresseerd omdat oudere broer Gilles nu Frans leert op school. Het is goed om op jonge leeftijd al Frans te leren."