Benjamin sleet zijn broek eerst op de schoolbanken van basisschool de Nieuwstad en daarna in het College Veurne. Sociaal engagement zit hem duidelijk in de genen... Dus besliste Benjamin om zijn studies sociaal werk aan te vatten en daarna behaalde hij zijn masterdiploma in de pedagogische wetenschappen.
...

Benjamin sleet zijn broek eerst op de schoolbanken van basisschool de Nieuwstad en daarna in het College Veurne. Sociaal engagement zit hem duidelijk in de genen... Dus besliste Benjamin om zijn studies sociaal werk aan te vatten en daarna behaalde hij zijn masterdiploma in de pedagogische wetenschappen. Hoe het begon? "Toen ik zes jaar was, kwam ik bij de Roodkapjes van KSA Veurne terecht", vertelt Benjamin. "De eerste twee jaar zijn de jongens en meisjes gemengd en vanaf het derde leerjaar kon ik me ten volle uitleven bij KSA Kerelstede Veurne. Ik was er zeven jaar leider waarvan twee jaar groepsleiding. KSA Veurne was de leerschool die ik op dat moment nodig had. Je leert er in een veilige omgeving jezelf uitdagen, verantwoordelijkheid dragen en in teamverband werken. Zaken die me bijblijven zijn de opstart van het nieuwe fuifconcept over de jeugdbewegingen heen ('Nacht van de jeugd'), de lancering van een nieuwe jeugdraad en het voorbereidende werk voor de komst van de nieuwe KSA-lokalen. Intussen ben ik al drie jaar actief als pedagogisch medewerker binnen KSA Nationaal. Vanuit die functie was ik mee verantwoordelijk voor het vertegenwoordigings-en beleidswerk binnen de jeugdsector. Uiteindelijk zette ik de stap om te gaan voor de functie van nationaal coördinator. Er wordt dit jaar een nieuwe structuur uitgerold waarbij we als koepel nog meer kunnen inzetten op onze bestaansreden: het ondersteunen van alle 260 KSA-groepen. Die structuur mee versterken en vormgeven is een prioriteit."Benjamin is er zich terdege van bewust dat de coronacrisis voor iedereen heel wat bezorgdheden met zich meebrengt: "In de eerste plaats is onze bezorgdheid dat kinderen en jongeren zich in deze crisis gehoord voelen en dat hun vrijetijdsbesteding ook wordt meegenomen in het verhaal. Momenteel mogen jeugdactiviteiten plaatsvinden en worden de jeugdwerkregels doorgetrokken vanuit de zomer. We hopen alvast dat dit zo mag blijven en we hopen dat kinderen en jongeren zich ook dit werkjaar ten volle kunnen uitleven binnen KSA. Aan de verantwoordelijkheidszin van onze leiding zal het alvast niet liggen, het is iets waarop we onnoemelijk trots mogen zijn. In niet evidente omstandigheden heeft elke leider en leidster het beste van zichzelf gegeven om de kampzomer mogelijk te maken."Hoewel Benjamin nu in Gent woont en zijn werkplek in Brussel is, toch verloochent hij zijn roots niet. "De band met Veurne verwatert niet", verzekert hij. " Vrienden en familie wonen nog in de Westhoek en dus is Veurne nooit veraf. Het is telkens weer thuiskomen."