Volgens Lise-Marie Platteau stelde het schepencollege dat de ondersteunende uren verspreid over de drie stedelijke scholen teruggeschroefd worden van 52 naar 40 en besliste het schepencollege om daarvoor de uren van Hulste te halveren en aan de andere scholen niet te raken.
...

Volgens Lise-Marie Platteau stelde het schepencollege dat de ondersteunende uren verspreid over de drie stedelijke scholen teruggeschroefd worden van 52 naar 40 en besliste het schepencollege om daarvoor de uren van Hulste te halveren en aan de andere scholen niet te raken."Dat er moet bespaard worden en dat men dan ook naar het onderwijs kijkt, daar kunnen we ons in vinden. Maar dat één school de dupe wordt van een dergelijke beslissing kunnen wij totaal niet begrijpen", zegt oppositieraadslid Lise-Marie Platteau. "Door de uren te halveren komt de school in de problemen. Een geleidelijke afbouw zou veel beter geweest zijn. Door deze beslissing kunnen grote klassen niet opgesplitst worden en zijn er ook heel wat andere ongemakken. Het is ook niet evident om nu zomaar twaalf uur minder te voorzien terwijl het leerlingenaantal ongeveer gelijk blijft.""Bovendien werd in het verleden de belofte gemaakt dat het aantal PWB-uren (personeelsleden ten laste van het werkingsbudget, red.) gelijk zou blijven, maar dat de stedelijke scholen intern de oefening dienden te maken hoe ze hiermee om zouden gaan. De scholen hebben zich aan de afspraak gehouden. Het college vindt dit niet nodig."Het zit Lise-Marie ook hoog dat enkel Hulste de dupe is in dit scenario. "Hulste wordt op deze manier opnieuw benadeeld. Voor alle duidelijkheid: ik pleit hier niet om de ondersteunende uren in de andere scholen naar beneden te halen. Maar het valt toch wel op dat de uren in Hulste meteen halveren en dat dit de enige school is waar aan het aantal uren geraakt wordt. Ik stel me hier serieuze vragen bij. Waarop baseert het college zich? Dit geeft serieus het gevoel dat Hulste niet in de bovenste schuif ligt bij het schepencollege", besluit Lise-Marie."De nota die door u en uw partij verspreid werd, is niet correct", reageert schepen van Onderwijs Francis Pattyn. "Stad Harelbeke houdt al jaren dezelfde lijn aan. We zetten 100 procent in op drie volwaardige gemeentescholen: Stasegem, Centrumschool en Hulste. Ze worden ook in deze legislatuur alle drie gelijk behandeld. Hulste is hier niet de dupe", aldus schepen Pattyn. "Wij gaan zeker niet voor een geleidelijke afbouw zoals u voorstelt. U haalt van alles door elkaar, u spreekt van drastisch terugschroeven van uren waarvan zeker geen sprake is. In het college werd daar met geen woord over gerept."Volgens schepen Pattyn zijn de uren die men van het ministerie krijgt, spijtig genoeg te weinig om alles te organiseren, en bijvoorbeeld alle klassen van 30 leerlingen te splitsen. "Het college heeft inderdaad aan de directies gevraagd om met zo min mogelijk PWB-uren het plaatje voor volgend jaar op te maken. We gaan 40 lesuren voor de drie scholen samen extra aankopen uit ons werkingsbudget." Wat is toegekend: voor Zuid is dit 15 uur extra op 393 uur; voor het centrum is dit 13 uur extra op 413 uur en voor Noord Hulste is dit 12 uur extra op 346 uur. "Voor alle drie de scholen praktisch gelijk."Het werkingsbudget wordt gebruikt voor de werking, de uitrusting en het groot onderhoud van de scholen en centra, voor het werken aan rationeel energieverbruik in de scholen en voor de kosteloze verstrekking van leerboeken en schoolbehoeften van de leerlingen. Een schoolbestuur kan dit budget ook aanwenden voor het aanwerven van bijkomend personeel. Dit kan zijn om een nieuwe betrekking open te stellen of om een bestaande betrekking aan te vullen. Dat kan voor de periode van een volledig schooljaar of voor een deel ervan.