Volgens Lise-Marie Platteau stelde het schepencollege dat de ondersteunende uren verspreid over de drie stedelijke scholen teruggeschroefd worden van 52 naar 40 en besliste het schepencollege om daarvoor de uren van Hulste te halveren en aan de andere scholen niet te raken.
...