"Op dinsdag 1 september starten we onder code geel en mogen nu alle kleuters en leerlingen naar school komen", zegt Marie Maetens. De veiligheidsmaatregelen die we tegen 1 juni uitwerkten zijn nu aangepast en bijgewerkt, onder andere in overleg met het gemeentebestuur en de preventieadviseur."
...

"Op dinsdag 1 september starten we onder code geel en mogen nu alle kleuters en leerlingen naar school komen", zegt Marie Maetens. De veiligheidsmaatregelen die we tegen 1 juni uitwerkten zijn nu aangepast en bijgewerkt, onder andere in overleg met het gemeentebestuur en de preventieadviseur."Sinds de heropening na de lockdown is de ingang voor de kleuters in de Nieuwstraat, voor de leerlingen van het lagere in de Stationsstraat. "Die regeling willen we ook na de coronatijd behouden. Idem voor de speelruimtes die nu uitbreiden met onze tuin en zonder nadars. Meer ruimte om te spelen betekent ook minder kans op conflicten tussen leerlingen."Het schooljaar start met de 'gouden weken'. "Een periode waarin leerkrachten hun leerlingen beter willen leren kennen. Hoe het cognitief, emotioneel... met hen is. Nadien kijkt ons zorgteam wie bvb extra hulp nodig heeft, of er al dan niet aanpassingen nodig zijn. We doen dat trouwens ieder jaar op die manier." 'Lezen' is het jaarthema van De Talententuin. "Leerlingen zullen werken rond lezen, met plezier lezen, gemotiveerd lezen... Lezen begint trouwens niet in het 1ste leerjaar, maar in de peuterklas. Het thema 'wiskunde' van vorig schooljaar krijgt omwille van het tijdsverlies door corona dit schooljaar nog extra aandacht."De Talententuin krijgt dit schooljaar twee nieuwe kleuterjuffen en een nieuwe poetsvrouw.Er zitten in Prizma basisschool De Talententuin ook verschillende bouwprojecten in de pijplijn. In de tweede helft van dit schooljaar zullen er twee werven zijn: voor een nieuw sanitair blok in de vorm van een paviljoentje op de speelplaats en een extra verdieping op het bestaande schoolgebouw. "We kampen immers al even met plaatsgebrek en met die bouwplannen willen we daaraan tegemoet komen", zegt directrice Marie Maertens. "We hebben twee containerklasjes, maar op termijn verdwijnen die ten voordele van vijf extra dakklassen op ons bestaand schoolgebouw. Het dak verdwijnt en er komt een derde verdieping bij. De oudste kinderen zullen op die verdieping les krijgen. Er bovenop komen dan zonnepanelen." Het huidig sanitair blok voor de lagere afdeling verdwijnt dan weer onder de sloophamer, net als het bijgebouwtje waar kinderen in de speeltijd spelmateriaal kunnen uitlenen. "Er komt een nieuw sanitair blok in de vorm van een mooi paviljoen in het midden van de speelplaats", zegt de directrice. "Er zal daar ook plaats zijn voor een nieuw speelhuisje met uitleenbalie. Op het dak zouden we graag een rustruimte met wat picknickbankjes voorzien." Beide projecten moeten na nieuwjaar van start gaan. Op een later, nog niet bepaald tijdstip, gaat de school ook zijn kleuterzaal laten renoveren."Het gaat om een grondige aanpak, waarbij we de vloer en het plafond vernieuwen", zegt Miet. "Er komen ook akoestische en didactische elementen bij en we pakken het schrijnwerk aan. De bedoeling is om er een knussere en meer polyvalente ruimte voor onze kleutertjes van te maken."De plannen voor de drie werven zijn getekend door architectenbureau Groep III uit Brugge. (vadu/IB)