"We hielden een personeelsvergadering op anderhalve meter afstand van elkaar. Na die meeting gingen we aan de slag en hielpen we bij het eerste, tweede en zesde leerjaar om een deel meubilair, stoelen, rekken en kasten uit de klassen te verwijderen en de rest van het materiaal opnieuw te organiseren en te installeren volgens de richtlijnen met voldoende social distance. Boven alle lavabo's hangen er instructiekaarten. Er is ook een circulatieplan met eigen uitg...

"We hielden een personeelsvergadering op anderhalve meter afstand van elkaar. Na die meeting gingen we aan de slag en hielpen we bij het eerste, tweede en zesde leerjaar om een deel meubilair, stoelen, rekken en kasten uit de klassen te verwijderen en de rest van het materiaal opnieuw te organiseren en te installeren volgens de richtlijnen met voldoende social distance. Boven alle lavabo's hangen er instructiekaarten. Er is ook een circulatieplan met eigen uitgetekende verkeersstromen voorzien om zo weinig mogelijk contact te hebben met elkaar. De brede gangen worden in twee verdeeld. Dit alles in het teken van coronaveilige schoolmomenten", vertelt directeur Jonckheere. "Via het extern preventiebureau Liantis kregen we groen licht voor de heropstart. Met een circulatieplan vermijden we maximaal de onderlinge contacten.""Wij vinden het ook belangrijk dat de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar hun eigen leerkracht zoveel mogelijk terugzien in hun eigen klaslokaal. Ook voor de andere klassen proberen we dat uit te werken.""Alle leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar krijgen per week vier halve dagen les. We beperken ons tot de meest essentiële onderwijsdoelen van taal, rekenen en Frans. Een bewegingsmoment of muzikaal ogenblik als tussendoortje is altijd leuk meegenomen voor de leerlingen. De leerkrachten zorgen voor een evenwicht tussen de lessen op school en de taken of oefeningen voor thuis. Uitstappen, sportdagen en andere geplande zaken gaan niet meer door dit schooljaar. Er is ook opvang voor kinderen van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien.""Deze coronatijden zijn bizar. Leerlingen, leerkrachten en zeker ook de directeur komen binnen in een voor hen vreemde schoolwereld. Een wereld waar we niet meer samen kunnen spelen en waar het pandapak in de kast blijft. Een school waar linten gespannen worden en de anderhalve meter zichtbaar op de grond is uitgetekend. Iedereen zoveel keer per dag de handen wassen, niet met alle klasvriendjes spelen, leerkrachten en ouders met een mondmasker zien...""In deze school willen we er toch naar streven dat kinderen zich veilig en thuis voelen en maximaal kunnen inzetten op hun competenties om hen zo goed mogelijk op hun toekomst voor te bereiden", besluit directeur Danny Jonckheere. (RB)