De voorbereidingen voor een veilige heropstart zijn klaar in Houthulst. "Nu zijn we enkel nog aan het finetunen, zoals de nadar op de speelplaats zetten zodat ook daar verschillende bubbels gevormd worden", vertelt Jeroen Desender. "Voor het eerste en tweede leerjaar worden groepen gevormd van zeven tot maximaal acht leerlingen, waardoor we heel goed pedagogisch kunnen werken en het ook zeer veilig is. De kleine groepjes zorgen ervoor dat als er toch een b...

De voorbereidingen voor een veilige heropstart zijn klaar in Houthulst. "Nu zijn we enkel nog aan het finetunen, zoals de nadar op de speelplaats zetten zodat ook daar verschillende bubbels gevormd worden", vertelt Jeroen Desender. "Voor het eerste en tweede leerjaar worden groepen gevormd van zeven tot maximaal acht leerlingen, waardoor we heel goed pedagogisch kunnen werken en het ook zeer veilig is. De kleine groepjes zorgen ervoor dat als er toch een besmetting zou zijn, we onmiddellijk weten met welke groep de besmette leerling in contact is geweest en er geen grote groep besmet kan worden. Het zesde leerjaar wordt in groepen van zes à zeven leerlingen gesplitst. Zij mogen twee volle dagen naar school komen: voor de ene groep is dat op maandag en donderdag, voor de andere groep op dinsdag en vrijdag. Het derde, vierde en vijfde en de kleuters kunnen tijdens de schooluren naar de opvang komen." "Als ook het derde leerjaar mag starten, zijn we voorbereid: we hebben het geluk een grote school te zijn met verschillende lokalen en ingangen. Elk leerjaar komt binnen en vertrekt via een andere deur, iedere bubbel heeft eigen sanitair en een eigen afgebakende zone op de speelplaats. We zorgen er ook voor dat de speeltijden van de verschillende klassen niet samenvallen. Het heeft wel een enorme impact op de school: de lokalen moeten elke middag worden gepoetst, de leerlingen moeten altijd op dezelfde toegewezen plaats zitten in de klas en er wordt toegezien op het wassen van de handen bij het binnenkomen en verlaten van de klas én de school", verzekert de directeur."We voorzien niet in examens. De zesdejaars zijn zeker klaar voor het middelbaar. Wij hechten heel erg aan observatie: we willen weten wat de leerlingen wel en niet kennen om zo de leemtes te kunnen opvangen. Examens om een kind te motiveren zijn niet echt nodig, wij kiezen ervoor om te evalueren. De leerkrachten kennen hun leerlingen en hun sterke en minder sterke kanten. Voor de lagere jaren kan volgend schooljaar nog worden bekeken wat we misschien opnieuw moeten uitleggen of bijschaven. Bij ons dragen de leerkrachten op afstand een face shield dat we van de gemeente kregen en wanneer ze dichter bij de leerlingen komen een mondmasker. De leerlingen zijn niet verplicht een mondmasker te dragen." (ACK)