Om het aantal leerlingen per klas te beperken, worden zowel in het eerste als het tweede leerjaar telkens twee klassen ingericht. "Gezien het aantal leerlingen lager ligt dan de maximumnorm van 14 leerling per klas kunnen we in het zesde leerjaar verder werken met de bestaande klas. Om de leerlingenpopulatie zoveel mogelijk te spreiden werd er wel gekozen om het zesde ...

Om het aantal leerlingen per klas te beperken, worden zowel in het eerste als het tweede leerjaar telkens twee klassen ingericht. "Gezien het aantal leerlingen lager ligt dan de maximumnorm van 14 leerling per klas kunnen we in het zesde leerjaar verder werken met de bestaande klas. Om de leerlingenpopulatie zoveel mogelijk te spreiden werd er wel gekozen om het zesde leerjaar te laten starten om 8:30 uur." Alle gebruikte lokalen en materialen worden dagelijks na schooltijd gereinigd. "Toiletten, wastafels, schakelaars, klinken en trapleuningen worden dagelijks tweemaal gereinigd. De leerkrachten dragen een gezichtsscherm. De leerlingen dragen, zoals de overheid het ook voorschrijft, geen mondmaskers."In de Kleine Ster zullen verder geen warme maaltijden of soep worden aangeboden. "De leerlingen zorgen dus zelf voor boterhammen, drank en een tussendoortje", vertelt de directeur. Naast het heropstarten van de lessen organiseert de school ook de opvang van kinderen van wie de ouders een job in een cruciale sector uitoefenen of kinderen van wie de beide ouders werken in een sector die is heropgestart. "Kinderen voor wie preteaching thuis om verschillende redenen niet evident is, kunnen ook terecht in deze opvang. In de opvang worden eveneens de principes van contactbubbels en social distancing nageleefd en passen we de nodige voorzorgsmaatregelen toe om het risico op besmetting te vermijden."Voor alle kinderen, uitgezonderd de kleuters, gebeurt de opvang in de school zelf. Gezien de huidige werkzaamheden in de kleuterklassen worden alle kleuters opgevangen in ontmoetingscentrum 't Oud Schooltje. De werken in het kleuterblok bestaan onder meer uit nieuwe sanitaire voorzieningen. "Na de doorlichting werden we erop gewezen dat er een aparte toiletruimte moet zijn voor de jongens en voor de meisjes, dus daar werken we aan." (MDN)