"Bewust van het feit dat kansarmoede een complex probleem is doet Lions Oostkamp vzw een bescheiden poging om voor een aantal jongeren in Oostkamp en Beernem een openingsmogelijkheid te ontwikkelen in de vicieuze cirkel van soms intergenerationele kansarmoede", vertelt Eddy Desmet van Lions Club Oostkamp.

"Sport en cultuur zijn voor veel mensen een belangrijke meerwaarde in het dagelijkse leven. Ze zijn ook een mogelijkheid om ongekende talenten te ontdekken en kunnen zo een eerste stap worden om sociale uitsluiting, gebrekkige eigenwaarde en verhoogd risico op obesitas terug te dringen."

"Met Lions Oostkamp startten we in 2015 dit sociocultureel jeugdproject waarbij we nu jaarlijks minstens een vijftigtal kansarme jongeren ondersteunen zodat ook zij kunnen deelnemen aan een zelfgekozen hobby of sport. Hierbij voorzien we niet alleen financiële ondersteuning (inschrijvings- of lidgeld, sportuitrusting, benodigdheden voor de academie, huur van een instrument, enz.) maar proberen we ook via feedback met de meewerkende OCMW's en scholen de kans op slagen en continuïteit te verhogen. Als beloning voor de blijvende inzet van de deelnemende jongeren wordt op het einde van elk schooljaar een boottocht aangeboden in samenwerking met Yachtclub Flandria Brugge, die we daarvoor heel dankbaar zijn."

13 boten met 43 jongeren en hun begeleiders vaarden vanaf de haven richting keersluis in Beernem en terug. Daarna mochten jongeren en hun begeleiders nog smullen van heerlijke pannenkoeken in de cafetaria van de yachtclub. Een dag om nooit te vergeten.

(PH)