De eerste twee financiële injecties werden gebruikt voor het vernieuwen van het sanitair blok en het aanleggen van de speelplaats van de basisschool. "We kunnen deze investeringsgolf van minister Weyts (N-VA) alleen maar toejuichen", stelt directeur Marijke Decrop.
...

De eerste twee financiële injecties werden gebruikt voor het vernieuwen van het sanitair blok en het aanleggen van de speelplaats van de basisschool. "We kunnen deze investeringsgolf van minister Weyts (N-VA) alleen maar toejuichen", stelt directeur Marijke Decrop. "Dat ons aanvraagdossier na 6 weken al was goedgekeurd, stemt ons tevreden. Van de totale kostprijs van de huidige werken wordt er 70 procent gesubsidieerd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en de overige 30 procent hoesten we zelf op als school.""Het grote voordeel is dat de turnzaal zich dan vlakbij de school zal bevinden waardoor de verplaatsing met de bus naar de Ansold niet meer nodig is", stelt sportleerkracht Rosita Cloet. "Dat zijn kosten en tijd gespaard. Wat er nu nog staat te gebeuren, is de aankoop van toestellen en het plaatsen van een akoestische wand en sportvloer."Al langere tijd werd er binnen de Kerkfabriek nagedacht over een herbestemming van de parochiekerk op den Heirweg. Op 19 juli 2016 werd het totaalproject goedgekeurd door het Provinciaal Managementcomité. Het religieuze gedeelte werd met de helft verkleind en biedt nu plaats aan 156 personen. Het profaan gedeelte is op het gelijkvloers ingericht als refter voor de school. Op de eerste verdieping wordt momenteel een turnzaal en vergaderruimte ingericht waarvan de ingebruikname voorzien is op 1 januari 2021."De actieve kerkfabriek met heel wat jonge mensen heeft haar weerslag op onze schoolcultuur. Respect en discipline dragen we hoog in het vaandel", benadrukt Decrop. "Dat het kerk-, school- en verenigingsleven zich nu onder één dak bevinden, komt de samenhang tussen de Heirwegnaren ten goede. De kerk wordt letterlijk en figuurlijk in het midden gehouden. Het is de bedoeling dat de infrastructuur ook na de schooluren benut zal worden door onze verenigingen. Er zijn ook al concrete plannen om kleuterturnen op dinsdag en donderdag te organiseren en eventueel uit te breiden naar activiteiten voor volwassenen. Maximaal gebruik maken van de ruimte is de bedoeling, waardoor we kunnen blijven investeren in goede sport- en andere materialen." (GV)