Het secundair onderwijs staat op een kantelpunt door de invoer van de brede eerste graad. Het buitengewoon onderwijs is in volle evolutie. Bu.S.O De Pinker (De Lovie) en Bu.S.O De Ast (VTI) nemen initiatief om ook complexe jongeren een degelijk onderwijsaanbod te bieden en in te spelen op nieuwe noden in de regio. Samen willen ze de huidige en de toekomstige uitdagingen van en voor het buiten...