Het project is de voorbije herfstvakantie gestart in een organisatie van de dienst Communicatie van Stad Harelbeke. Diensthoofd Wouter Linseele licht toe: "We gaven dit dossier vorm en zorgden voor voldoende budget. Er werd een overeenkomst gesloten met Treepack, een graffiticollectief gespecialiseerd in muurschilderingen en street art-projecten. Zij kregen d...

Het project is de voorbije herfstvakantie gestart in een organisatie van de dienst Communicatie van Stad Harelbeke. Diensthoofd Wouter Linseele licht toe: "We gaven dit dossier vorm en zorgden voor voldoende budget. Er werd een overeenkomst gesloten met Treepack, een graffiticollectief gespecialiseerd in muurschilderingen en street art-projecten. Zij kregen de opdracht een ontwerp te maken voor de tunnel.""Het is de bedoeling dat de tunnel een hoger veiligheidsgevoel uitstraalt. Graffiti kan zorgen voor mooie kunst zodat de tunnel aangenamer wordt", zegt schepen van Evenementen Dominique Windels (SP.A). Aan het ontwerp zijn enkele voorwaarden verbonden. "Het moest de Harelbekenaar aanspreken en een link leggen naar onder meer natuur, duurzaamheid, buurtparticipatie en onze nieuwe slogan 'Oarelbeke Weireldstad'."Marieke Bouttelgier, Jana Huysentruyt, Laura en Lotte Van Beversluys, Pepijn Raes, Chaz Salfamones en Bram Waelkens - allen studenten van het atelier Kunstkot aan AHA! - werden bij het project betrokken. Ze kregen een workshop van Treepack en mochten ideeën uitwerken. De tunnel zal binnenkort door 'Tuch' en Sam Shennan van Treepack samen met de studenten verder afgewerkt worden. Het ontwerp moet echter eerst volledig op punt staan. "Het is goed dat de academie AHA! mee op de kar kon springen, graffiti maakt immers deel uit van de beeldende kunsten die daar gegeven worden", zegt schepen van Kunstonderwijs Francis Pattyn (CD&V). Op termijn wil het stadsbestuur nog meer plekken opfrissen via schilder- of graffitiprojecten. "We bekijken welke plaatsen hiervoor in aanmerking komen. Dat kan het begin zijn van een mooi kunstparcours door de stad", besluit schepen Windels.