Twee concrete zaken liggen aan de basis van de beslissing van de stad om een eigen pand voor buitenschoolse kinderopvang te kopen. Vooreerst barst de huidige stedelijke opvang Jabedabedoe in het aan de vzw Parochiale Werken gehuurde gebouw in de Pastoriestraat op Don Bosco totaal uit zijn voegen. Waardoor er op de lokalen van de nabije vrije basisschool De Revinze een beroep gedaan moet worden om alle jongens en meisjes een opvangplaats te geven. En ten tweede heeft Tina Devriese aan de stad laten weten dat ze haar buitenschoolse kinderopvang Het Berenhof in het gewezen rijksschooltje op de wijk op 30 juni stopzet.
...

Twee concrete zaken liggen aan de basis van de beslissing van de stad om een eigen pand voor buitenschoolse kinderopvang te kopen. Vooreerst barst de huidige stedelijke opvang Jabedabedoe in het aan de vzw Parochiale Werken gehuurde gebouw in de Pastoriestraat op Don Bosco totaal uit zijn voegen. Waardoor er op de lokalen van de nabije vrije basisschool De Revinze een beroep gedaan moet worden om alle jongens en meisjes een opvangplaats te geven. En ten tweede heeft Tina Devriese aan de stad laten weten dat ze haar buitenschoolse kinderopvang Het Berenhof in het gewezen rijksschooltje op de wijk op 30 juni stopzet."Bijgevolg zijn we al een tijdje op zoek naar een oplossing voor het prangende probleem van de buitenschoolse kinderopvang op Don Bosco", zegt schepen van Kinderopvang Rita Dewulf. "Voor alle duidelijkheid: het gaat over opvang van jongens en meisjes tussen de 2,5 en de 12 jaar, zoals op andere plaatsen in de stad door de Scholengroep Sint-Rembert gebeurt. We keken al een poosje in de richting van het pand dat we nu zullen aankopen, tenminste als de gemeenteraad maandag groen licht geeft. Ooit bloeide in dit ruime gebouw de Aveve-winkel en was het achterliggende en aanpalende huis bewoond. Later werd er nog een tijdje een spinningcentrum in onder gebracht, maar nu staat het complex al even leeg. Het bevindt zich op een groot terrein van 1.642 m² en grenst aan de speelplaats van vrije basisschool De Revinze, waardoor de op te vangen leerlingen van die school niet op de openbare weg zouden moeten komen om de kinderopvang te bereiken. Bovendien kunnen we langs de kant van de Revinzestraat een veilige parking voor de ouders creëren om er hun kinderen te brengen en/of op te halen.""We zijn in dit dossier niet over één nacht ijs gegaan en hebben er uiteraard Vastgoed Vlaanderen bij betrokken om de waarde van het domein en de gebouwen te schatten en er een aanvaardbare prijs op te plakken", pikt schepen van Patrimonium Hans Blomme in. "Zo kwamen we op 550.000 euro uit. Dat lijkt misschien veel, want het pand ziet er bouwvallig uit, maar de constructie is stevig en het staat op een riant perceel. Plus: het is ideaal gelegen. De gelijkvloerse verdieping van de vroegere winkel annex woning is 500 m² groot en de bovenverdieping 300 m². Niettemin beseffen we dat er nog heel wat geld in de renovatie en eventuele verbouwingen zal gaan. Daar valt niet onderuit te komen. Het is de bedoeling om enerzijds een werkgroep samen te stellen die het optimale gebruik en de invulling van het gebouw moet onderzoeken en anderzijds een architect te contacteren om te kijken hoe we dit project bouwkundig het best aanpakken. Alles af hebben tegen 2020 zou mooi zijn. Sneller lijkt me niet mogelijk, want het is een ingrijpend project. En we willen zeker geen half werk verrichten.""We mikken op een capaciteit van 140 kinderen en op piekmomenten zelfs 160", vervolgt schepen Dewulf. "We hebben er de ruimte voor. Voor erkende buitenschoolse kinderopvang is er wettelijk 4 m² per kind nodig. Bovendien moet je zorgen voor aangepaste toiletten, bureauruimte, een ingerichte keuken en een voldoende grote buitenspeelruimte. Ook dien je te voldoen aan de normen inzake brandveiligheid. Kind en Gezin legt strenge voorwaarden op.""Eenmaal de kinderopvang in het pand operationeel is, lijkt het huren van het huidige gebouw in de Pastoriestraat niet meer nuttig te zijn", zegt schepen Blomme. "Zo kunnen we wat geld besparen. Het is de bedoeling om in het ex-Aveve-complex ook aanverwante diensten onderdak te geven. Eventueel het Huis van het Kind of een aanspreekpunt van Kind en Gezin. Al ligt daar nog niets over vast. Het is allemaal nog heel pril. Eerst het pand aankopen!""Ik ben super content met dit project", steekt Rita Dewulf haar tevredenheid niet onder stoelen of banken. "Ik heb al wakker gelegen van hoe we de buitenschoolse kinderopvang op Don Bosco in goede banen zouden kunnen leiden. Het wordt nu nog een paar jaar op de tanden bijten en dan zouden we comfortabel moeten zitten. De nood aan een grotere capaciteit voor onze buitenschoolse kinderopvang Jabedabedoe op Don Bosco is schrijnend geworden. Dus is de duurzame oplossing waarvoor we nu kiezen een godsgeschenk voor de ouders met kinderen in de leeftijd tussen de 2,5 en de 12 jaar. Daarvan ben ik overtuigd."In schoolperiodes vangt Jabedabedoe 45 kinderen op in de erkende opvang in de Pastoriestraat (met subsidies). Nog eens 60 kinderen worden in de zogenoemde gemelde opvang op de speelplaats en de eetzaal van de Revinzeschool opgevangen (zonder subsidies). "Op piekmomenten wordt dat aantal nóg overschreden", zegt schepen Dewulf. "Dat was vroeger eerder uitzonderlijk, maar nu komt het bijna dagelijks voor. Tijdens de vakanties zijn de lokalen van de Revinzeschool niet inzetbaar en moet Jabedabedoe het bijgevolg met zijn 45 erkende plaatsen stellen. Om de toestroom te kunnen opvangen, zullen we vanaf de komende zomervakantie toch gebruik mogen maken van containerklassen van de school én van onze buitenschoolse kinderopvang Skoebidoe op de wijk Sint-Henricus." Er hoeft geen tekeningetje bij dat tegenwoordig heel wat ouders die beiden uit werken gaan, geen verwanten hebben om hun kroost naschools op te vangen. Vandaar de dringende nood aan een oplossing."We hebben even een uitbreiding van de opvanglocatie in de Pastoriestraat bekeken, maar zagen snel in dat zoiets niet mogelijk is", zegt Hans Blomme. "Het ex-Aveve-gebouw daarentegen biedt de opportuniteiten die we zoeken om er opvang voor een grote groep kinderen te realiseren. We hebben een beroep gedaan op Vastgoed Vlaanderen om een uitgebreid schattingsverslag te verkrijgen. Want we wilden met de stad uiteraard niet te veel betalen. Zo is het bedrag van 550.000 euro uit de bus gekomen."De vraag blijft wat er moet gebeuren zolang de nieuwe opvang er niet is, zeker nu eind van de maand Het Berenhof stopt. Rita Dewulf: "We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. We voorzien een uitbreiding van onze capaciteit en we werven tegen 1 juli extra personeel kinderbegeleiding aan voor een totaal van 45 uren. Zoals eerder gezegd, zullen we tijdens de maanden juli en augustus - naast de twee containerklassen van de school - ook onze eigen kinderopvang Skoebidoe op Sint-Henricus uitzonderlijk openstellen. Die is goed voor nog eens 22 gemelde plaatsen, dus zonder subsidies van Kind en Gezin.""In het ex-Aveve-gebouw zullen we later uiteraard alle plaatsen erkend proberen te krijgen. Voor de volledigheid: het voorbije schooljaar telde vrije basisschool De Revinze 192 kleuters en 328 lagereschoolkinderen. Die cijfers spreken boekdelen."