Jongeren blijken bij hun studiekeuze soms afgeschrikt te worden door het onderwijs. Hoe zat dat bij jou?
...

Jongeren blijken bij hun studiekeuze soms afgeschrikt te worden door het onderwijs. Hoe zat dat bij jou?"Ik wist eigenlijk al heel vroeg dat ik het kleuteronderwijs in wou. Ik heb altijd graag met kinderen gewerkt, ging vaak thuiswachten, hielp in een kinderopvang... Na mijn opleiding in Tielt wilde ik me nog verder toeleggen op het buitengewoon onderwijs. Daarom deed ik er nog een jaartje bij. En dat was heel leerrijk. Ik mocht een volledig jaar stage lopen in een type 2-klas in Brugge bij kinderen met een verstandelijke beperking en in Tielt mocht ik in een klas een kindje met autisme helpen begeleiden."Vorig jaar zette je al de eerste stappen in je job. En dat op de school waar je zelf op de lagere schoolbanken zat. Hoe voelde dat?"Ik verving in 't Nieuwland deeltijds een kleuterjuf met zwangerschapsverlof en mocht ook elders bijspringen. Zo kon ik een maand helpen bij Bart Langeraet in het zesde leerjaar. Ik heb ook nog les gehad van meester Bart. Ook de kleuterjuffen Els en Veerle uit mijn tijd geven er nog les. En in Tielt lesgeven is sowieso leuk. Het is ten eerste heerlijk dat ik met de fiets naar het werk kan. Maar ik ken ook heel wat kinderen. In het weekend en in de schoolvakanties begeleid ik immers voor Little Ball Village ook kleutersportkampen. Zo leer je veel kinderen en hun ouders kennen."Maar corona dwarsboomde meteen je schooljaar!"Mijn interim startte pas in januari 2020, twee maanden later zaten we alweer thuis. Voor mij was dat onwezenlijk. Ik had immers geen eigen klas en je vraagt je in die periode af wat er van je wordt verwacht. Maar samen met de andere collega's ben ik dan begonnen met het opnemen van filmpjes voor de kinderen. We werkten ook bundels uit die we digitaal doorstuurden of bij de leerlingen thuis op de bus deden."Dit schooljaar mocht je opnieuw in Tielt starten. En je maakt daarbij ook een opmerkelijke combinatie. "Ik geef fulltime les, maar verdeel dat over twee scholen. Op dinsdag, woensdag en vrijdag ben ik aan de slag in VBS Heilige Familie in de Driesstraat. Op dinsdag vul ik een collega aan die vier vijfde lesgeeft en neem ik de onthaalklas over. Op woensdag en vrijdag help ik bij de peuters en jongste kleuters. Met co-teaching kunnen we de groep dan zo in twee verdelen. Op dinsdag 1 september mochten we dus tien peuters ontvangen die instapten. Kinderen die dus echt voor de allereerste keer naar school gingen. De kindjes hielden het meestal droog, de mama's en papa's waren vaak zenuwachtiger. Gelukkig mocht één ouder per kind mee komen tot aan de klasdeur. Voor mij was het dus ook de eerste keer dat ik 1 september meemaak als leerkracht en je merkt wel dat zowel jong als oud het schoolgebeuren toch wel gemist heeft.""Maar ik ben ook blij aan de slag te kunnen in het bijzonder onderwijs. Het is niet evident om daar als kleuterjuf een job te vinden, want de meeste kinderen stappen pas in het lager over naar het bijzonder onderwijs. In De Vlinder in de Oude Pittemstraat begeleid ik ook instappers, maar dat gaat daar om kinderen van zes, zeven jaar. Ze zweven tussen het derde kleuter en het eerste leerjaar en komen over van een andere school. De Vlinder heeft geen eigen kleuterklassen, maar wel een instapklas voor bijzonder onderwijs. Kinderen voor wie het in het gewone onderwijs net dat tikkeltje te snel gaat, kunnen daar terecht. Ik was maandagavond aanwezig op de open klasavond en je ziet meteen dat de leerlingen het zien zitten. Het is voor hen een nieuwe school met nieuwe juffen, maar in een klasje van acht zullen we hen voldoende kunnen ondersteunen. In deze speelleerklas leren de kinderen schrijven en rekenen, maar op hun eigen tempo en met veel aandacht voor hun welbevinden."De kinderen moeten er geen dragen, maar hoef jij een mondmasker aan in de klas?"Gelukkig niet. Zeker voor die kleinsten is het belangrijk dat ze je goed herkennen. Ook de mimiek van je gezicht is belangrijk om met hen te communiceren. Enkel als we dicht bij collega's komen, moeten we ons masker opzetten."Je maakt deel uit van de Tieltse triatlonclub. Maakte je van de lockdown gebruik om je voor te bereiden op een triatlon?"De club bestaat nog maar een aantal jaren. Tijdens de lockdown heb ik veel gesport, maar ik heb niet meteen de bedoeling zelf aan een triatlon mee te doen. Ik train, zwem en fiets en onze club is daarvoor heel toegankelijk. Je kan er vrijblijvend komen meetrainen. Bij ons thuis is ons ma de sportiefste. Ze heeft al een paar marathons gelopen en triatlons afgehaspeld. Volgende week neemt ze ook deel aan de halve triatlon van Menen. Ik heb haar kunnen overhalen om in te schrijven en ik zal present zijn om te supporteren."