"De beslissing werd pas deze week genomen", vertelt Will Vertriest, algemeen directeur van de scholengroep Karel de Goede vzw. "Vanaf 1 september wordt Tine Vandaele aangesteld als directeur van Basisschool Sint-Pieter in de Kortrijksestraat 47g. Tine woont in Oostkamp en zowel zij als haar kinderen hebben school gelopen in die school."
...

"De beslissing werd pas deze week genomen", vertelt Will Vertriest, algemeen directeur van de scholengroep Karel de Goede vzw. "Vanaf 1 september wordt Tine Vandaele aangesteld als directeur van Basisschool Sint-Pieter in de Kortrijksestraat 47g. Tine woont in Oostkamp en zowel zij als haar kinderen hebben school gelopen in die school.""Zij gaat enthousiast de uitdaging aan om de leiding van de school op te nemen in moeilijke, maar ook boeiende tijden die het onderwijs en de hele samenleving doormaken. Zij wil samen met het korps verder bouwen aan de sterke school die Sint-Pieter is", gaat de algemeen directeur verder. "Voor scholengroep Karel de Goede is het belang van de leerling het uitgangspunt. Kwaliteit van onderwijs en de goede zorg en ondersteuning voor elke leerling zijn daarvoor de sleutel. Daartoe hebben de scholen een pedagogische autonomie binnen het kader van ons Katholiek Onderwijs en van Karel de Goede.""Het schoolbestuur is ervan overtuigd dat de overgang naar een nieuwe directeur en de samenwerking binnen de school met alle betrokkenen vlot zal verlopen. Die samenwerking zal nodig zijn voor het komende schooljaar door de coronasituatie, maar ook om de school op weg te zetten naar de toekomst, waarin de leerlingen degelijk voorbereid worden voor verdere studies en op de toekomstige, veranderende samenleving." Tine Vandaele (45) is geen onbekende in Oostkamp. Ze is gehuwd met Sebastian Vande Ginste en mama van Floor (13), Stan (12) en Simon (11). Ze vertelt: "Ik woon al mijn hele leven in Oostkamp en ben ook oud-leerlinge van de school (toen nog de meisjesschool in de Kortrijksestraat). Door mijn engagement in de plaatselijke Oostkampse jeugdbeweging (KSA Oostkamp) en ook op provinciaal vlak (KSA Noordzeegouw) wist ik al heel vroeg dat ik in het onderwijs aan de slag wilde gaan." "Mijn liefde voor taal en cultuur heeft er toen toe geleid dat ik voor een master taal- en letterkunde Nederlands-Engels heb gekozen. Ik ben na mijn studies onmiddellijk aan de slag gegaan als leraar Nederlands in de derde graad in het Sint-Jozefsinstituut-College en heb dat tot nu zeer graag gedaan. Ik ben ook altijd heel erg geïnteresseerd geweest in het pedagogische en organisatorische aspect van onderwijsorganisaties en heb de kans gekregen om 14 jaar als graadcoördinator mee te werken in het middenkader van het Torhoutse College. Ik heb het geluk gehad er steeds met een zeer gemotiveerd en inspirerend directeursteam te kunnen samenwerken. ""Toch begon het te kriebelen om eens voor een andere onderwijsomgeving en jobinvulling te kiezen. Toen ik vernam dat er een vacature was voor een directeursfunctie in de basisschool van Oostkamp, heb ik de sprong gewaagd. Ik kijk er erg naar uit om mee te mogen werken aan de verdere uitbouw van deze grote basisschool met 420 kinderen. Ik zal er ondersteund worden door een sterk team en een grote groep enthousiaste juffen en meesters", besluit de kersverse directeur Tine Vandaele. (PH)