Charlotte Luyssen (31) is niet enkel leerkracht. Ze is ook de mama van Sverre (4) en Frieke (5). Met haar partner Matthias Allegaert woont ze in de Joris Lannoostraat. Ook Matthias staat voor de klas. Meer bepaald in het vijfde leerjaar in 't Nieuwland. "Bij ons wordt er inderdaad wel eens over onderwijs gepraat." Zelf werkt Charlotte nu met kinderen van 10, 11 en 12 jaar in het buitengewoon lager onderwijs.
...

Charlotte Luyssen (31) is niet enkel leerkracht. Ze is ook de mama van Sverre (4) en Frieke (5). Met haar partner Matthias Allegaert woont ze in de Joris Lannoostraat. Ook Matthias staat voor de klas. Meer bepaald in het vijfde leerjaar in 't Nieuwland. "Bij ons wordt er inderdaad wel eens over onderwijs gepraat." Zelf werkt Charlotte nu met kinderen van 10, 11 en 12 jaar in het buitengewoon lager onderwijs.Heb je bewust gekozen om in het buitengewoon onderwijs aan de slag te gaan? "Ik heb ooit stage gedaan in De Vlinder. Toen ik afstudeerde heb ik één dag in het gewoon onderwijs gestaan, daarna ben ik in De Vlinder terechtgekomen. Ik voelde me daar goed en dan was de keuze snel gemaakt. Ik volgde ook de BNB (bachelor na bachelor) buitengewoon onderwijs en momenteel ben ik bezig bij Vives met de BNB zorgverbreding en remediërend leren. Mijn leerhonger is groot!" Waarom stelde je je kandidaat om deel uit te maken van de Commissie Beter Onderwijs?"Het was tijdens mijn opleiding bij Vives Brugge dat ik hoorde dat minister Ben Weyts op zoek ging naar leerkrachten uit het werkveld om mee te denken over de toekomst van ons onderwijs. Een collega opperde dat dat wel iets voor mij zou zijn. Dat maalde daarna een tijd door mijn hoofd. Ik zocht wat extra informatie op en besloot me kandidaat te stellen. Een van de voorwaarden was dat je tien jaar les moet geven. Ik zit daar net aan." Een kleine duizend leerkrachten stelden zich kandidaat en daar wordt dan een jongedame uit Tielt uitgepikt. Je sollicitatiebrief moet indruk gemaakt hebben... Bovendien noemde de voorzitter van de commissie jullie alle zeven toppers."Bij die leerkrachten in de commissie heeft iedereen een andere achtergrond. Sommigen hebben ervaring met de grootstedelijke context. Ik ben in de commissie het meisje van het platteland dat het buitengewoon onderwijs moet vertegenwoordigen. Ik werd eind juni opgebeld en was er toch even ondersteboven van. Eind augustus zijn we voor het eerst samengekomen. Vorige week woensdag was onze tweede meeting." Is het ook jouw ervaring dat ons Vlaams onderwijs achteruit aan het boeren is? "Op de commissie stelde professor Bieke De Fraine heel wat onderzoeksresultaten voor die een harde realiteit vormen. We moeten onder ogen durven zien dat er een dalende trend is op het vlak van wetenschappen, wiskunde en begrijpend lezen. Voor heel wat mensen in het werkveld, onder wie ook mijn man en mijn mama, komt dit nieuws niet helemaal als een verrassing... Als leerkracht moeten we ons bewust zijn van waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Daarbij behouden we natuurlijk de focus op onze leerlingen. Elke ouder, grootouder wil tenslotte dat wij leerkrachten het beste halen uit zijn (klein)kind... En terecht!""Onszelf in vraag stellen over de leerwinst die ons onderwijs oplevert, is dus niet meer dan normaal. Mijn tien jaar ervaring in het buitengewoon onderwijs, type basisaanbod en type 9, geeft me een vrij realistische kijk op het bieden van onderwijs op maat aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het geloof dat elk kind kan en wil leren alsook mijn vertrouwen in het multidisciplinair teamwerk, sterkt mijn overtuiging dat het buitengewoon onderwijs toe is aan herwaardering! Tegelijk ben ik ervan overtuigd dat het gewoon en buitengewoon onderwijs ook veel van elkaar kunnen leren..."Vaststellen dat het minder gaat, is één ding. Een oplossing vinden is een andere zaak! "Binnen de commissie kunnen we vrij denken en mogen we alles in vraag stellen. Dat die openheid gecreëerd wordt, is op zich al een mooie opsteker. Ik ben ervan overtuigd dat we moeten benoemen wat wel goed gaat en daarop dan verder bouwen. Hiertoe kan elk lid uit de commissie vanuit zijn eigen context, ervaring en expertise iets bijdragen. Vanuit een gedeelde bezorgdheid zullen wij proberen om aanbevelingen te formuleren die beter onderwijs beogen... Dé oplossing bestaat volgens mij niet, maar ik zal alvast mijn hart laten spreken voor beter onderwijs, waar alle kinderen en jongeren beter van worden!"Met zeven leerkrachten en zeven academici komen jullie nu maandelijks samen. Wanneer krijgen we de eindconclusie te horen? "Tegen juni 2021 moet ons werk af zijn." Krijg je ook veel reacties nu bekend raakte dat je tot de commissie hoort? "Sommigen kijken nu wel anders tegen je aan omdat je geselecteerd bent uit 967 kandidaten. Collega's en onze directeur waren verrast, maar dat was ik zelf ook. Zeker ook van de persbelangstelling die daar op volgde. Ik kom ook echt uit een onderwijsnest. Mijn oma gaf les, mijn mama staat nog voor de klas in Ruiselede en ook mijn partner is leraar. Bovendien ontdekte ik met mijn twee kleuters ook hoe waardevol het werk van kleuterjuffen is. Ik beschouw mijn deelname als een unieke leerkans die mijn verder leven zal verrijken.""Tegelijk draag ik een grote verantwoordelijkheid omdat ik Vlaanderenbreed het buitengewoon onderwijs op niveau lager en secundair onderwijs moet vertegenwoordigen. Iedereen in het onderwijs weet dat dit een heel diverse opdracht wordt, die niemand alleen kan dragen. Ik ben dan ook blij dat Joke Maesen (docent bij Vives in de BNB buitengewoon onderwijs, red.) me hierbij wil bijstaan. Daarnaast doe ik een warme oproep aan leraren en directie om hun ideeën met mij te delen."Onderwijs draait niet enkel om leerlingen, maar ook om leerkrachten. Veel 'beginners' haken snel af in het onderwijs. Krijgen onderwijzers wel het respect dat ze verdienen? "De lockdown van enkele maanden geleden bewijst dat leraren er wel degelijk toe doen en dat school de plek bij uitstek is om te leren! Mensen verwijzen vaak naar de vakanties die bij onze job horen. Matthias countert zo'n commentaren door er zelf mopjes over te maken. Maar ik durf soms wel eens tegengas te geven. School is een belangrijk stuk van mijn leven. Ik stop er met plezier veel tijd in en volg ook extra opleidingen. Als mensen onze job zouden kiezen puur voor de vakanties, dan zouden ze er snel mee ophouden.""Ook over de Commissie Beter Onderwijs hoor je mensen al denken: de zoveelste vergadering in Brussel met broodjes en koffie. Maar wij hopen echt wel het verschil te maken. Het is een mooie kans die ons geboden wordt om onafhankelijk te kunnen streven naar verbetering. Ik ben zelf sowieso een kritische geest die dieper durft nadenken over bepaalde zaken. Ik zal mijn stem zeker laten horen, ook tussen al die academici, met een groot hart voor het buitengewoon onderwijs."