Meisjeschiro 't Scamanderke kent een rijke geschiedenis. De Chiro werd opgestart in 1967 onder impuls van pastoor Lecluse. Momenteel telt de meisjeschiro al 120 leden en 14 leidsters.
...

Meisjeschiro 't Scamanderke kent een rijke geschiedenis. De Chiro werd opgestart in 1967 onder impuls van pastoor Lecluse. Momenteel telt de meisjeschiro al 120 leden en 14 leidsters. "'t Scamanderke kampt al enkele jaren met een gebrek aan ruimte in 't Achterhuisje. Er is een afdelingslokaal tekort waardoor de oudsten hun toevlucht moesten nemen tot een caravan", aldus Minguel Bryon van 't Kiezeltje, de vzw die de lokalen van zowel meisjeschiro 't Scamanderke als jongenschiro Jooniek in Oostnieuwkerke beheert. Het oudste deel van het chiroheem is inmiddels 30 jaar oud. Er dringen zich renovatiewerken op aan onder andere het sanitair en het dak. "Met de vzw wilden we niet investeren in het gebouw zolang er geen duidelijkheid is over de toekomstige bestemming van de aanpalende gemeenteschool. Wat als die bestemming niet zou samengaan met een jeugdvereniging?"De vzw is in overleg gegaan met het gemeentebestuur. Van meet af aan stond architecte Tine Maertens de Raad van Bestuur bij."De vzw en het gemeentebestuur hebben samen een doel voor ogen: hoe kunnen we de meisjeschiro op lange termijn een kwalitatief heem garanderen dat toch financieel haalbaar blijft?" De oplossing die als beste uit de bus kwam, was een herlokalisatie van het heem", vertelt Minguel.Samen met het gemeentebestuur werkte de vzw 't Kiezeltje een stappenplan uit. Dat zit nu in haar eindfase. In dat stappenplan werd ook een financieringsplan opgenomen. "Dit plan houdt rekening met de beperkte mogelijkheden van onze Chirogroep", vertelt Minguel. De gemeente betaalt een toelage en een vergoeding voor de huidige gebouwen aan de school. Daarbovenop wordt een renteloze lening toegekend die de groep kan terugbetalen met de opbrengsten uit de verhuur van het nieuwe heem. De vzw en de Chiro nemen ook een belangrijk stuk van de financiering op zich. De nieuwbouw zal opgetrokken worden op de site van de vroegere Paddenstoel langs de Brabandstraat in Oostnieuwkerke. Het nieuwe Chiroheem zal uit zes afdelingslokalen, een leidingslokaal, materiaalruimte, keuken met koele berging, sanitair met wc's en douches en een grote centrale ruimte bestaan. Er zullen een gelijkvloers en een eerste verdieping zijn."Het definitieve ontwerp zal in de omgeving passen. Naast het gebouw komt een openbaar speelplein waar alle kinderen zullen kunnen ravotten. Als alles vlot verloopt zullen de werken in de tweede helft van september starten. De vzw voorziet dat de volledige realisatie ongeveer twee jaar zal duren. Het werk zal door vrijwilligers gedragen worden. Daarom doen we een oproep naar helpende handen. We zoeken nog mensen voor bijvoorbeeld schrijnwerk, sanitair, elektriciteit,... Vrijwilligers kunnen zich melden bij de leidingsploeg", zegt Minguel.Momenteel is het financiële plaatje nog niet helemaal rond. Binnenkort start een sponsorgroep verschillende acties op. "We rekenen op de steun van de bevolking, vrienden, familieleden, bedrijven en sympathisanten van de Chiro." Hoe het nieuwe heem zal heten, is momenteel nog niet duidelijk. De leiding is daar momenteel hard over aan het nadenken. Tijdens het kamp, dat op 31 juli gestart is, wordt er een bezinningsmoment georganiseerd waar de leden hun ideeën voor een nieuwe naam kunnen voorstellen.