Op woensdag 29 mei worden de deuren van 't Saam campus Aloysius van 17.30 tot 21 uur opengesteld voor kandidaat-leerlingen van het eerste jaar en hun ouders. Er zijn naast een duidelijke uitleg over de school en de richtingen ook workshops Latijn, Moderne Talen, Wiskunde-Wetenschappen en sport. Ook de tweede en de derde graad worden in de kijker gezet. Bij 't Saam campus Cardijn gaan de deuren open op 30 mei voor de hogere jaren en voor het publiek.
...

Op woensdag 29 mei worden de deuren van 't Saam campus Aloysius van 17.30 tot 21 uur opengesteld voor kandidaat-leerlingen van het eerste jaar en hun ouders. Er zijn naast een duidelijke uitleg over de school en de richtingen ook workshops Latijn, Moderne Talen, Wiskunde-Wetenschappen en sport. Ook de tweede en de derde graad worden in de kijker gezet. Bij 't Saam campus Cardijn gaan de deuren open op 30 mei voor de hogere jaren en voor het publiek.Nieuw is dat in 't Saam de STEM-richting aangeboden zal worden in beide campussen. De leerlingen kunnen kiezen uit de richting wiskunde-wetenschappen 2 of 4 uur en technologie 2 of 4 uur. Afhankelijk van de combinatie van de keuzepakketten volg je de algemene vorming aan een bepaalde campus. Je krijgt ook minstens één keuzepakket aan deze campus. Het is ook mogelijk dat je één keuzepakket aan de andere campus volgt Vanaf september wordt ook de BIT-klas aangeboden. In de BIT-klas volgen de leerlingen een Begeleid Individueel Traject. Starten in de BIT-klas leunt dicht aan bij de vertrouwde omgeving van de lagere school. De leerling krijgt les in een eigen klaslokaal waarbij er een instructieruimte is. Daar kunnen leerlingen uitleg, een taak of toets krijgen. Voor een aantal vakken wordt de les in een vaklokaal gegeven. De algemene vakken worden geclusterd en niet los van elkaar gegeven. Dit pakket van 21 uur werk je op je eigen tempo af. Hierbij is er een vast team van drie leerkrachten dat de leerlingen begeleidt. Omdat de leerkrachten zo veel voor de klas staan, ontstaat er een hechte band tussen leraren en leerlingen, en tussen de leraren en de ouders. Leerlingen plannen zelf en ontdekken hun talenten. Op maandag krijgen ze een planning met de leerstof die ze die week moeten verwerken. Op het einde van de week moet de planning afgewerkt zijn. Wie snel de basisdoelstellingen behaalt, krijg een uitbreiding. Naast de gewone lessen zijn er ook tal van projecten. Het team van leerkrachten geeft regelmatig feedback aan de ouders. Het eerste leerjaar B is volledig verbonden aan campus Cardijn. Campus Aloysius start ook met een beroependag, waarbij de leerlingen van het vierde jaar een dag meeleven op de werkvloer om zo een duidelijker beeld van het beroep te krijgen. Campus Cardijn biedt daarnaast ook nieuwe richtingen aan, zoals de studierichting TSO IT & Netwerk voor de derde graad. Ook het duaal leren is iets compleet nieuw. Het is een combinatie van leren op school en werkervaring opdoen op de werkplek. De richtingen die duaal leren kunnen volgen, zijn de derde graad BSO elektrische installaties, derde graad BSO lassen en constructie en de derde graad TSO elektromechanische technieken. In het BSO volg je twee dagen les op school en werk je drie dagen op de werkplek, in het TSO volg je drie dagen les op school en anderhalve dag werk je dan op de werkplek.(ACK)