"De leesvaardigheid van onze jeugd gaat achteruit. In onze dagelijkse klaspraktijk ervaren we dat er minder gelezen wordt, waardoor het lezen minder vlot gaat en de goesting om te lezen op een laag pitje staat. Die vicieuze cirkel doorbreken we met een ludiek initiatief", zegt zorgcoördinator Wenny Gurdebeke. Verminderde lee...

"De leesvaardigheid van onze jeugd gaat achteruit. In onze dagelijkse klaspraktijk ervaren we dat er minder gelezen wordt, waardoor het lezen minder vlot gaat en de goesting om te lezen op een laag pitje staat. Die vicieuze cirkel doorbreken we met een ludiek initiatief", zegt zorgcoördinator Wenny Gurdebeke. Verminderde leesvaardigheid zou niet alleen invloed hebben op de taallessen, maar ook op andere leergebieden zoals wereldoriëntatie. "Steeds meer leerlingen hebben in de derde graad moeite met de teksten van dat leergebied. Differentiëren en meer eenvoudige teksten geven, is op termijn geen oplossing want in onze maatschappij komen dagelijks teksten op ons af: handleidingen, brieven, reclameboodschappen... Daar willen we onze leerlingen goed op voorbereiden; lezen is dus voortaan onze core business", klinkt het. Op de eerste schooldag werden de leerlingen aan de schoolpoort verwelkomd met een leesbingo: een fiche met leuke leesopdrachtjes zoals lezen in het gras, lezen met een zaklamp onder een deken of met een kerstmuts op. Als de kaart vol is, roept de leerling 'bingo' en geeft de kaart aan de juf. Lisa Letter, één van de negen superhelden waar de school mee werkt, zal het taalgevoel van de leerlingen elke maand proberen aan te scherpen vanuit een andere invalshoek: sprookjes, poëzie, strips, moppen... De eerstvolgende uitdaging wordt een boekenzoektocht. "We hopen met dit project het leesplezier bij onze leerlingen aan te wakkeren, en zo langzamerhand hun leesvaardigheid naar een hoger niveau te tillen. Ook de ouders spelen een belangrijke rol in dit verhaal", besluit directeur Birgit Laporte.