2020 is in heel wat opzichten een bijzonder jaar geworden. Veel kinderen spendeerden weken thuis, waardoor ook extra taalstimulansen die op school of in de Babbeldoos gegeven werden, maandenlang wegvielen. Het stadsbestuur besloot daarom om een extra editie van het Ba...

2020 is in heel wat opzichten een bijzonder jaar geworden. Veel kinderen spendeerden weken thuis, waardoor ook extra taalstimulansen die op school of in de Babbeldoos gegeven werden, maandenlang wegvielen. Het stadsbestuur besloot daarom om een extra editie van het Babbelkamp te organiseren in het begin van de zomervakantie. De middelen daarvoor werden aangewend uit het impulsfonds.Lisa Casier, projectmedeweker integratie bij de stad, leidt de babbelkampen in goede banen samen met drie jobstudenten: "We zorgen telkens opnieuw voor leuke activiteiten, met voldoende differentiatie in taal- en leeftijdsniveau, om het voor de kinderen boeiend te houden. Het eerste kamp vond plaats van 6 juli tot 17 juli. Gemiddeld waren er 30 kinderen aanwezig, op topdagen waren dat er zelfs tot 37.""We organiseren de babbelkampen vooral om de taalachterstand, die tijdens de zomermaanden wordt opgebouwd, weg te werken. Zo proberen we elk jaar om elk Izegems kind met zoveel mogelijk gelijke kansen aan de start van het schooljaar te krijgen", vertelt schepen Lothar Feys.De laatste twee weken van augustus staat er nog een Babbelkamp op de agenda. "Ook daarvoor lopen de inschrijvingen, in samenwerking met scholen, sociale dienst en verenigingen, heel vlot binnen. Er zijn nog maar enkele plekjes vrij", besluit projectmedewerker Lisa Casier.(vadu)