Maandagavond werd een gemeenteraadscommissie gehouden die hoofdzakelijk draaide rond de nieuwbouw voor DKO. Wegens de coronamaatregelen verliep de vergadering digitaal en publiek was er niet toegelaten. Eerst kwamen Filip Smets en Filip Fonteyn, beiden van OVSG, uitleg geven over de subsidiemogelijkheden. Daaruit onthouden we vooral dat er geen subsidie mogelijk is voor nieuwe gebouwen voor het deeltijds kunstonderwijs, tenzij in combinatie met dagonderwijs.
...

Maandagavond werd een gemeenteraadscommissie gehouden die hoofdzakelijk draaide rond de nieuwbouw voor DKO. Wegens de coronamaatregelen verliep de vergadering digitaal en publiek was er niet toegelaten. Eerst kwamen Filip Smets en Filip Fonteyn, beiden van OVSG, uitleg geven over de subsidiemogelijkheden. Daaruit onthouden we vooral dat er geen subsidie mogelijk is voor nieuwe gebouwen voor het deeltijds kunstonderwijs, tenzij in combinatie met dagonderwijs.Toelichting over het dossier DKO kwam er van Hannelore Fabri, stedenbouwkundig ontwerper bij Leiedal. "Het is de bedoeling om met een nieuwbouw de diverse afdelingen van de kunstacademie samen te brengen en zo ook een antwoord te bieden op de negatieve doorlichting uit 2017."In de vorige legislatuur werd beslist een nieuwbouw te realiseren voor de afdelingen muziek en woord in oc De Brug. Dit naast de lokalen voor de afdeling beeld die al in oc De Brug huist. De kosten voor deze nieuwbouw waren geraamd op 3.250.000 euro."Het project werd in augustus 2019 'on hold' gezet omdat toen bleek dat deze nieuwbouw niet gesubsidieerd zou worden omdat er geen dubbel schoolgebruik was van de lokalen. Daarnaast was er o.a. geen oplossing voor de petanqueclub die moest verdwijnen en bood de nieuwbouw geen oplossing voor andere onderwijstekorten."Er werd een haalbaarheidsonderzoek gestart naar sites met het grootste potentieel voor dubbel gebruik met een gemeentelijke school. Meteen kwamen de Klim-Op op de Kappaert en de Knokkeschool in beeld. Op de Kappaert is er ruimte, zijn er al heel wat gemeentelijke gebouwen en er loopt al een Agion-subsidiedossier voor de Klim-Op. In Knokke is men dan weer vragende partij het vierde, vijfde en zesde leerjaar verder uit te bouwen."De meest interessante piste was het wisselen van de gebouwen tussen de Vrije Basisschool op de Kappaert en de gemeenteschool in Knokke. Op die manier zou de volledige site Kappaert eigendom worden van de gemeente en zijn er o.a. meerdere gemeentelijke scholen aanwezig op de site wat dan weer meer dubbel gebruik mogelijk maakt. Op de site zou ook de vakantiewerking gecentraliseerd kunnen worden", zei Hannelore Fabri.Het was onderwijsschepen Isabelle Degezelle die de besprekingen met het vrij onderwijs voerde. "In oktober vorig jaar hadden we onze eerste gesprekken met de raad van bestuur van het vrij onderwijs. Deze verliepen vrij positief. In tussentijd kwam er een herschikking in dat bestuur en besliste men in maart dat de ruil van de schoolgebouwen niet plaats kon vinden." Men bleef niet bij de pakken zitten en werkte verder aan het dossier. Er werden diverse locaties bekeken en van elk de voor- en nadelen opgelijst. De site op de Kappaert met de Klim-Op bleek de beste te zijn. "Wanneer we kijken naar een combinatie DKO, Klim-Op en vakantiewerking hebben we 5.850 vierkante meter nodig, gebouwen en buitenruimte samen. Daar hebben we zeker voldoende ruimte. Ook loopt er al een subsidiedossier waaraan wij de bouw van de nieuwe lokalen kunnen koppelen", aldus Hannelore Fabri.Meteen zou op de Kappaert een soort van onderwijscampus komen. "We zouden één duidelijke hoofdtoegang maken in de nieuwbouw. Verder is er het dubbel gebruik tussen DKO, Klim-Op en de vakantiewerking. Tevens zouden we inzetten op duurzame fietsverbindingen." Momenteel loopt een haalbaarheidsonderzoek waarin men nagaat wat er in de bestaande gebouwen kan en wat in de nieuwbouw. Ook de mobiliteitsproblematiek zal van nabij bekeken worden en, misschien het belangrijkste, zal men het budget verfijnen. Het gemeentebestuur wil in elk geval werk maken van de nieuwbouw. "Eens het haalbaarheidsonderzoek afgerond is, en alle partijen akkoord zijn, kan het bestek opgemaakt worden en uiteindelijk een ontwerper aangesteld. We hopen in het najaar 2020 de procedure voor het aanstellen van een ontwerper op te starten", besluit schepen Degezelle.(Geert Vanhessche)