Even schetsen. De gemeenteschool Klavertje Vier bestaat uit een vestiging in Keiem met 122 leerlingen, één in Leke met 79 kinderen, één in Beerst en één Esen met elk 42 leerlingen. Keiem en Leke bieden het volledige kleuter- en lager onderwijs aan. In Beerst en Esen is dat het vierde, vijfde en zesde leerjaar. "Sinds dit schooljaar kan een voltijdse directeur aan de slag in scholen met minimum honderd leerlingen", schetst schepen van Onderwijs en Jeugd Marc De Keyrel (CD&V). "Daardoor kunnen we in Keiem een extra functie creëren. We hebben daarvoor een aanvraag ingediend bij het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid. Als die onze aanvraag goedkeurt, dan krijgen we een voltijdse directeur gesubsidieerd, net als tien lesti...