Heel wat Oostendse gezinnen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en dat merken de scholen ook aan de niet of te laat betaalde schoolrekeningen. "Zeker in het secundair onderwijs, waar geen maximumfactuur bestaat, is dat een probleem", weet schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann (Groen). "Voor sommige leerlingen is het zelfs een reden om af te haken. Scholen signaleren ons dat de problematiek toeneemt."
...

Heel wat Oostendse gezinnen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en dat merken de scholen ook aan de niet of te laat betaalde schoolrekeningen. "Zeker in het secundair onderwijs, waar geen maximumfactuur bestaat, is dat een probleem", weet schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann (Groen). "Voor sommige leerlingen is het zelfs een reden om af te haken. Scholen signaleren ons dat de problematiek toeneemt."Enkele jaren geleden riep de Vlaamse overheid het project STOS in het leven, wat staat voor 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'. Ze begeleiden elk jaar 45 scholen om het probleem aan te pakken. Maar STOS organiseert ook een opleiding tot STOS-trainer, bedoeld voor mensen uit het onderwijs en uit sociale organisaties. Oostende zal nu als eerste stad zo'n STOS-opleiding aanbieden voor tien tot twaalf deelnemers.Petrus en Paulus Sint-Jozef is de enige Oostendse school die al enkele jaren begeleid wordt. "We denken als school na hoe we drempels kunnen wegwerken voor de leerlingen", vertelt directeur Ann Vergote. "Zo maken we eigen handboeken of houden ze zo goedkoop mogelijk, zijn atlassen en woordenboeken beschikbaar tegen een huurbedrag en organiseren we een groepsaankoop voor tekenmateriaal.""Voor onze vrij dure richting haarzorg hebben we het meeste materiaal op school. Voor de duurdere spullen bestaat een huurkoopsysteem. De kwaliteit van de opleiding is even hoog of zelfs beter, want het materiaal is gewoon beschikbaar in de klas. Voor haarzorg konden we zo toch meer dan de helft van de kosten schrappen. Maar het denkproces met een externe organisatie als STOS was nodig. We stellen ons nu altijd de vraag, ook bij uitstappen en buitenschoolse activiteiten, hoe we het kunnen regelen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Moeten we de bus nemen, of kan het ook met de trein of de fiets?"Waar veel scholen incassobureaus op de ouders af sturen om onbetaalde facturen te innen, maakt het Sint-Jozefsinstituut zelf afspraken met ouders over afbetalingsplannen. "Het is belangrijk dat we zelf in gesprek gaan met de ouders", vindt coördinator gelijke onderwijskansen (GOK) Claire Van Hove. "We hebben ook een solidariteitsfonds opgericht om mensen te ondersteunen met financiële problemen. Elke leerling neemt dus deel aan een schoolactiviteit, of de rekening nu betaald is of niet. Als het niet lukt, past het solidariteitsfonds bij.""Het is een klik in het denkproces die de scholen moeten maken en waarbij STOS hen kan ondersteunen", zegt schepen Waldmann. "Als de prijzen laag worden gehouden, is er geen onderscheid meer binnen de schoolpopulatie. De prijzen zijn voor iedereen gelijk. En het is beter dat de school zelf het gesprek met de ouders voert dan dat incassobureaus ingeschakeld worden. We willen armoedestress uit de school bannen."Toch mogen we ons ook geen illusies maken. "Het aantal leerlingen met een afbetalingsplan is even groot gebleven, ook sinds we begeleid worden door STOS", zegt directeur Ann Vergote. "We voelen de armoede groeien. Maar sinds we open communiceren over het bestaan van afbetalingsplannen, worden uiteindelijk wel veel meer rekeningen betaald dan vroeger."