"De voorbije jaren hebben we gewerkt aan het samenstellen van een goede groep hoofdanimatoren, vorig jaar hebben we ook een stuurgroep opgericht en dat heeft als resultaat dat het speelplein steeds populairder werd bij ouders en kinderen", vertelt jeugdconsulent Griet Van Overschelde.
...

"De voorbije jaren hebben we gewerkt aan het samenstellen van een goede groep hoofdanimatoren, vorig jaar hebben we ook een stuurgroep opgericht en dat heeft als resultaat dat het speelplein steeds populairder werd bij ouders en kinderen", vertelt jeugdconsulent Griet Van Overschelde."Het steeds groter wordende aantal kinderen dat naar het speelplein komt, heeft ons doen besluiten het aantal hoofdanimatoren dit jaar uit te breiden tot acht. Ze zullen weliswaar niet allemaal samen actief zijn, maar op die manier kunnen we de leidingploeg altijd voldoende groot houden. Daarnaast heeft de populariteit ook geresulteerd in een groep van 32 animatoren, onder wie heel wat nieuwe gezichten."Bij de hoofdanimatoren zijn zes van de acht vertrouwde gezichten. Zij hebben de voorbije jaren al als hoofdanimator op 't Speelplein gewerkt. Jolien Depypere (21), Sara Vandekerckhove (19) en Siel Vandendriessche (22) zijn al meerdere jaren actief, terwijl Anke Houthoofd (19), Saartje Retsin (19) en Britt Verhaeghe (19) er vorig jaar bijgekomen zijn. De twee nieuwelingen in de groep zijn Maxim Deseck (19) en Toon Vandendriessche (18).""Maxim stond vorig jaar al als animator op het speelplein en combineert dit jaar de taak van hoofdanimator in Pittem en in Wingene. Toon is als leider actief binnen de Chiro en heeft ook vorig jaar op 't Speelplein gestaan als animator. Ze hebben ook allebei de nodige cursussen gevolgd, zodat ze klaar zijn voor hun taak.""Door deze gezonde mix van ervaren mensen en nieuwe gezichten kunnen we het huidige succesverhaal voort zetten. Door deze enthousiaste groep kunnen we ook elke dag van de vakantie van 's morgens tot 's avonds speelpleinwerking aanbieden, waarmee we de enige in de regio zijn.""Vanuit de groep hoofdanimatoren en de stuurgroep werden ook vijf peilers vastgesteld, waarrond de speelpleinwerking is opgebouwd", gaat jeugdschepen Annick Debonné verder. "Een eerste peiler is 'speelkansen', waarbij we willen zorgen voor voldoende creativiteit en een gezonde afwisseling tussen groepsactiviteiten en voldoende ruimte voor de kinderen om vrij te spelen. Een voorbeeld daarvan is de speelkar waar elke dag nieuw speelgoed zal op liggen, zodat variatie mogelijk blijft.""Een tweede peiler is de 'speelpleinploeg', waarbij het heel belangrijk is dat de ploeg animatoren gemotiveerd en enthousiast blijft, maar ook bekwaam en verantwoordelijk. We stimuleren dan ook nadrukkelijk het volgen van animatorcursussen. Om de samenhorigheid in de groep te verhogen, hebben we dit jaar ook een programma van tien moni-activiteiten uitgewerkt, waardoor ze elkaar nog beter leren kennen."Een derde aandachtspunt is 'organisatorische onderbouw'. "Belangrijk om weten is dat achter de gemotiveerde groep begeleiders ook nog een stuurgroep staat, die mee de krijtlijnen helpt uittekenen. Daar worden de activiteiten, workshops en uitstappen bepaald, waarbij gezocht wordt naar een gezonde mix zowel qua kwaliteit als kwantiteit."Een vierde peiler is 'toegankelijkheid'. "Alle kinderen zijn welkom bij ons, iedereen krijgt een kans. Wanneer we echter merken dat kinderen een een-op-eenbegeleiding nodig hebben is dat, gezien onze bezetting, niet mogelijk en zullen we dat ook aan de ouders doorgeven. We werken binnen die peiler met drie kernwoorden: bereikbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid.""De laatste peiler is 'externe relaties', waarbij respect en verbondenheid voorop staan. We willen begrip hebben voor elkaar als kind, begeleider, maar ook als ouder, waarbij we met die laatste willen communiceren in een open, professionele en kwaliteitsvolle manier. Binnen die peiler zit ook de succesvolle samenwerking met de buitenschoolse opvang Stekelbees, waar de kinderen voor en na de speelpleinwerking kunnen opgevangen worden."(Jan Goossens)