Het zat er al een tijdje aan te komen: de speelpleinwerking in Oostende krijgt een hervorming. "Een aantal zaken zal niet veranderen", zegt schepen voor Jeugd Bart Plasschaert (CD&V). "Zo blijven we actief in de wijken op vijf plekken en zullen oog hebben voor de maatschappelijk kwetsbare groepen. We blijven ook elke dag zorgen voor een warme maaltijd."
...

Het zat er al een tijdje aan te komen: de speelpleinwerking in Oostende krijgt een hervorming. "Een aantal zaken zal niet veranderen", zegt schepen voor Jeugd Bart Plasschaert (CD&V). "Zo blijven we actief in de wijken op vijf plekken en zullen oog hebben voor de maatschappelijk kwetsbare groepen. We blijven ook elke dag zorgen voor een warme maaltijd."Vroeger konden ouders de dag zelf beslissen of ze hun kind al dan niet naar de speelpleinwerking stuurden. "Dat zorgde ervoor dat we nooit op voorhand wisten hoeveel kinderen er nu juist kwamen. Soms waren dat er 76, maar de volgende dag konden dat er ook 222 zijn. Zo hadden we dan te weinig of teveel monitoren, konden de spellen niet goed voorbereid worden... Daarom moeten ouders vanaf nu 48 uur op voorhand inschrijven, via de website. Alles gaat volledig digitaal."Voortaan kunnen kinderen uit naburige gemeentes niet meer naar de Oostendse speelpleinwerking. "We opteren ervoor om enkel kinderen van Oostendenaars en tweedeverblijvers toe te laten. Het volstaat als één ouder gedomicilieerd is in Oostende. Ongeveer 15 procent van de kinderen kwam van de naburige gemeenten."De stad trekt ook de prijs op van de werking. "We leggen de standaard prijs vast op 7 euro per dag", gaat de schepen verder. "Dat ligt in de lijn van wat er in naburige gemeentes gevraagd wordt. Je moet weten dat alles in die prijs is inbegrepen: een warme maaltijd, verzekering, geplande uitstappen... De werkelijke kost van een dag opvang is per kind 23 euro."Alles wordt ook geïntegreerd in de Uit-pas. Dat betekent ook dat mensen in armoede, die een Uit-pas met kansentarief hebben, twintig procent van die zeven euro moeten betalen voor de speelpleinwerking. Dat komt op 1,4 euro. "Daarnaast krijgt iedereen ook een attest dat ouders bij hun belastingsaangifte kunnen toevoegen; zo krijgen ze 45 procent van het bedrag terug."De speelpleinwerking van de stad Oostende vangt tijdens de schoolvakanties gemiddeld 600 kinderen per dag op. In totaal gaat het over 1.500 kinderen. Zo'n tweehonderd jobstudenten zijn er aan de slag als monitoren.