De provincie komt de buurman nu gedeeltelijk tegemoet en zal het terrein en het wandelpad tussen de speelzone ...

De provincie komt de buurman nu gedeeltelijk tegemoet en zal het terrein en het wandelpad tussen de speelzone en de private eigendom inrichten en aanplanten zodat beide zones zoveel mogelijk afgeschermd worden. Daar tegenover staat dat de buurman accepteert dat het speelterrein op die plaats blijft. De beslissing van de provincieraad staat toe het speelpleintje meteen te openen. De speelzone bevindt zich nabij de Lettingstraat en Gremmerslinde en de voormalige commandobunker, en vormt een recreatief rustpunt aan de voet van de Kemmelberg. (CMW)