Cedric Ryckaert, leerkracht in het vijfde leerjaar, is de trekker van het project. Hij is samen met een kerngroep bezig het project vorm te geven en zoveel mogelijk middelen te vinden om het te kunnen realiseren.
...