De kleine dorpsschooltjes in de Brugse regio hebben het de jongste jaren en maanden niet onder de markt. De gemeentelijke basisschool in Damme werd de voorbije jaren al vaker met sluiting bedreigd door een te laag leerlingenaantal. En kleuterschool De Lisblomme in Zwankendamme bij Zeebrugge is in hetzelfde bedje ziek.
...

De kleine dorpsschooltjes in de Brugse regio hebben het de jongste jaren en maanden niet onder de markt. De gemeentelijke basisschool in Damme werd de voorbije jaren al vaker met sluiting bedreigd door een te laag leerlingenaantal. En kleuterschool De Lisblomme in Zwankendamme bij Zeebrugge is in hetzelfde bedje ziek. Beide schooltjes maakten al gebruik van een 'genadejaar' toen bij de telling vorig jaar in februari bleek dat ze niet over voldoende leerlingen beschikten om van het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap nog verder onderwijs te mogen inrichten. De brieven om naar de ouders toe de stopzetting van de school te melden lagen al klaar toen toenmalige onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) plots een reddingsboei uitgooide. Een resem kleine, bedreigde schooltjes kreeg een extra genadejaar toegekend en kon zo verder werken. In Zwankendamme, waar enkel kleuteronderwijs wordt aangeboden, waren ze door het dolle heen maar ook bij de kleuter- en lagere school van Damme was de opluchting bijzonder groot. Daar werd ervoor gekozen om een echte doorstart te maken; mét ook een nieuwe naam. Basisschool 't Dambord werd basisschool De Ooievaar; vernoemd naar de vele ooievaars die graag in Damme komen nesten. Een aantal enthousiaste ouders schaarden zich samen met de leerkrachten en de directie achter een vernieuwd project voor het kleine dorpsschooltje. En dat enthousiasme wierp blijkbaar zijn vruchten af want de school telt nu zo'n 30 leerlingen. "Dat is bijna een verdubbeling in een jaar tijd", zegt juf Liesbeth Verstraete van De Ooievaar. "Maar hoewel het dus wel de goede kant uitgaat met de school hebben we nog wel een probleem. In totaal hebben we dus minstens 24 kinderen nodig en dat vormt nu zeker geen probleem maar het is wel zo dat er daarvan tien kleuters en tien lagere schoolkinderen moeten zijn. En in het kleuter hebben we nu maar negen kindjes. We hadden er aanvankelijk tien maar door een verhuis is er een kindje na de kerstvakantie naar een andere school getrokken. Dus tegen de telling van 1 februari moeten we nog één kleuter vinden." "We hebben wel zicht op meerdere kleuters die mogelijk zouden ingeschreven worden maar we hebben maar absolute zekerheid bij een échte officiële inschrijving natuurlijk. Maar goed, de school kent een positieve vibe en we hopen er goede hoop op dat we het zullen halen." In kleuterschooltje De Lisblomme in Zwankendamme hebben ze er iets minder goede hoop op. "Wij zijn vorig jaar inderdaad ook gered door het extra genadejaar dat door de onderwijsminister werd toegekend. Voor onze school is een minimum van 12 kleuters vereist. Toen we konden verder werken door het extra genadejaar zijn we gestart met 8 kleuters, daar zijn er dan nog twee bijgekomen waardoor we nu 10 kleuters tellen. Tegen de telling op 1 februari moeten er dat dus 12 zijn maar we hebben eerlijk nog geen zicht op bijkomende kleuters...", zegt directrice Inge Dermul, die ook verantwoordelijk is voor de vrije kleuter- en basisschool iets verderop in Lissewege. "We zijn realistisch en beseffen dat de kans bestaat dat we bezig zijn aan het laatste schooljaar hier in Zwankendamme. Op 17 januari organiseren we wel nog een 'Kom- en kijkdag' in de school. Hopelijk zijn er voldoende mensen die langs komen en gecharmeerd geraken door ons kleine maar gezellige kleuterschooltje."