Nieuwkomers van buiten de Europese Unie zijn verplicht zich aan te melden bij het lokaal agentschap voor inburgering en integratie, dat hen na een oriënteringsproef doorverwijst naar een school in de buurt van hun verblijfsplaats. "Voor EU-onderdanen geldt die verplichting niet. Zij doen dit op vrijwillige basis. Maar zij moeten zich wel aanmelden bij het agentschap voor eenzelfde proef, want anders mogen wij cursisten niet inschrijven", zegt SNT-directeur Dirk Temmerman.
...