Het gebied rond de kerk van Beitem is een bouwwerf. Er komt een nieuwe en moderne invulling van het gemeenschaps- en schoolleven in de Roeselaarse deelgemeente. Beitem is de laatste jaren immers in volle ontwikkeling en veel jonge gezinnen komen er wonen. Door de toename van de bevolking en de verouderde staat van de bestaande schoolgebouwen kampt de school met een capaciteitsprobleem. Momenteel krijgen om en bij de 240 leerlingen les in de schoolgebouwen en containerklassen maar tegen september 2022 komt er een volledig nieuw schoolgebouw.
...

Het gebied rond de kerk van Beitem is een bouwwerf. Er komt een nieuwe en moderne invulling van het gemeenschaps- en schoolleven in de Roeselaarse deelgemeente. Beitem is de laatste jaren immers in volle ontwikkeling en veel jonge gezinnen komen er wonen. Door de toename van de bevolking en de verouderde staat van de bestaande schoolgebouwen kampt de school met een capaciteitsprobleem. Momenteel krijgen om en bij de 240 leerlingen les in de schoolgebouwen en containerklassen maar tegen september 2022 komt er een volledig nieuw schoolgebouw.Bouwheer is Calasanz en deze naam is niet toevallig gekozen. "In 2005-2006 schonk de kloosterorde Heilige Jozef van Calasanz die in Beveren een klooster had, zijn gebouwen en gronden aan het vrij onderwijs van Roeselare", vertelt Herman Vansteenkiste, voorzitter van Calasanz. "Uit respect voor de nu verdwenen congregatie hebben we de groep die optreedt als bouwheer Calasanz genoemd.""Hier op de site in Beitem, die loopt van de kerk tot en met de lagere school, zijn er nog twee eigenaars: de stad Roeselare en Calasanz. De kerkfabriek heeft de kerk en bijhorende eigendommen verkocht aan de stad. Gemeenschapszaal De Schakel en de ontwijde Sint-Godelievekerk komen samen met de groene omgevingsaanleg in een regie van de stad terwijl de nieuwe school en schoolgronden door Calasanz worden gecoördineerd.""Op 13 juli werd de omgevingsvergunning uitgereikt en ondertussen zijn de afbraakwerken gestart", neemt algemeen directeur Francis Devolder over." Een kleine helft van de school zal deze maand gesloopt zijn en men is nu ook al gestart met het slopen van De Schakel. De bouw van de nieuwe school zal reeds starten in oktober. Wanneer de nieuwe school klaar is, komen de leerlingen in deze nieuwbouw en wordt de rest van de oude school afgebroken. De nieuwe school zal zeven meter verder van de straat staan dan nu en komt op de bouwlijn van de kerk. Het nieuwe schooldomein heeft een oppervlakte van 4.706 m² en zal even groot zijn als de huidige school. Doordat er compacter wordt gebouwd, zal er meer buitenruimte met speelplaatsen en groenzones zijn.""Onze leerlingen zitten nu een beetje verspreid", gaat directeur Dirk Berghman verder. "Ze krijgen les in de rest van het bestaande schoolgebouw waar we alle ruimtes benutten. Zo worden de vroegere lerarenkamer en bibliotheek gebruikt als klaslokaal maar we gebruiken ook een lokaal in het jeugdheem De Ketting en uiteraard hebben we nog onze lescontainers die nu naast het krachtbalterrein staan.""Het vraagt een goede organisatie maar het is haalbaar", bedenkt directeur Isabelle Lanckriet. "Gelukkig kunnen we als school starten in code geel. Enerzijds zijn er de bouwwerken die een invloed hebben op de schoolorganisatie en anderzijds is er ook de coronacrisis.""Ook voor de ouders is het aanpassen want ze weten niet onmiddellijk waar ze hun kinderen moeten afzetten en ophalen. We hebben nu een filmpje opgenomen en op onze Facebookpagina geplaatst om duidelijkheid te scheppen.""En in september 2022 zullen kinderen en personeelsleden allemaal gebruik kunnen maken van een gloednieuwe en moderne school", besluit directeur Dirk Berghman.