"We hebben samen gezeten met deze jongeren om eens te luisteren naar hun verwachtingen. Het was een constructief gesprek en we heb...

"We hebben samen gezeten met deze jongeren om eens te luisteren naar hun verwachtingen. Het was een constructief gesprek en we hebben een plaats gevonden waar zij hun favoriete bezigheid kunnen uitoefenen. Het betreft het afgesloten stuk Akkerstraat tussen de Oude Rozebekestraat en de Ieperstraat. Deze straat is verkeersvrij en past in de locatie tussen speelplein, jeugdverenigingen, jeugdhuis en sportverenigingen. We bekijken nu samen met de jongeren welke skatefaciliteiten we kunnen voorzien, uiteraard ook rekening houdend met het financiële luik. Die kunnen we dan volgend voorjaar plaatsen. De jongeren reageerden alvast enthousiast." (JT)