Ook de Brugse secundaire school Sint-Leo Hemelsdaele, gevestigd langs de Potterierei, zet zich in voor de Rode Neuzen actie. Zoals bekend wil 'Rode Neuzen' problemen rond geestelijke gezondheid bespreekbaar maken. Bij Sint-Leo Hemelsdaele zijn ze ervan overtuigd dat de school een heel belangrijke plaats is om te waken over geestelijke gezondheid.
...

Ook de Brugse secundaire school Sint-Leo Hemelsdaele, gevestigd langs de Potterierei, zet zich in voor de Rode Neuzen actie. Zoals bekend wil 'Rode Neuzen' problemen rond geestelijke gezondheid bespreekbaar maken. Bij Sint-Leo Hemelsdaele zijn ze ervan overtuigd dat de school een heel belangrijke plaats is om te waken over geestelijke gezondheid. "De school zou een warme ontmoetingsplaats moeten zijn om zorgen en problemen te delen", sprak een oud-leerlinge. "Helaas is dat niet altijd het geval want er wordt jammer genoeg nog altijd gepest." In werkgroepjes werd door de leerlingen al van voor de coronacrisis nagedacht over geestelijke gezondheidszorg en over wat ze zelf zouden kunnen doen voor de Rode Neuzen actie. De leerlingen uit de richting Humane Wetenschappen namen hierbij het voortouw. Om fondsen in te zamelen om hun projecten vorm te kunnen geven, besloten de leerlingen zelf koekjes te bakken en die te verkopen in de supermarkten. Dat bracht maar liefst 4.500 euro in het laatje. Met die centen werd onder meer het lokaal voor de leerlingenbegeleiders, waar dus ook veel leerlingen over de vloeren komen om problemen te bespreken, verfraaid en warmer ingericht. Maar het grootste project is wel het aangenamer maken van de speelplaats met een dertig meter lange muur met mooie, symbolische tekeningen. De leerkrachten plastische opvoeding droegen tijdens de lockdown ook hun steentje bij door de muur verder af te werken. We zien er onder meer een bushokje, een 'cosy corner' en zitbanken in een park. Een oudere graffititekening met de woorden 'verbeelding' werd behouden op de muur en ingekaderd in het geheel. Bij de muur werden zitbankjes geplaatst zodat leerlingen er gezellig kunnen toeven en er ook hun zorgen en bekommernissen met elkaar kunnen delen. De school had twee bekende oud leerlingen uitgenodigd om de muur officieel te komen openen: gemeenteraadslid en kersvers federaal parlementslid Jasper Pillen (Open VLD) en Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Zij hadden mooie herinneringen aan de zes jaren die ze er school liepen en lieten verstaan dat er in die jaren toch wel veel veranderd was aan de inrichting van de gebouwen en de speelplaats. (PDV)