"Ik had wel al gehoord van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, maar had niet verwacht dat ik er ooit mee in aanraking zou komen", reageert Lieven Calis, directeur van de Sint-Jozefsschool. "Voor alle duidelijkheid gaat het hier niet om een verkeersbord. Het is een groen verkeersma...

"Ik had wel al gehoord van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, maar had niet verwacht dat ik er ooit mee in aanraking zou komen", reageert Lieven Calis, directeur van de Sint-Jozefsschool. "Voor alle duidelijkheid gaat het hier niet om een verkeersbord. Het is een groen verkeersmannetje met de tekst 'traag' en 'slow'. Ook andere scholen uit de buurt beschikken over zulke groene mannetjes. De klacht gaat over het Engelse woord 'slow'. Toen we het mannetje aankochten, hebben we nooit stilgestaan bij de taalwetgeving. Bovendien zijn er veel Engelsen in Ieper, dus voor hen is dit ideaal", lacht hij. "De mannetjes maken deel uit van de acties van onze werkgroep mobiliteit om voor een veilige schoolomgeving te zorgen. Onze school is diep gebouwd, waardoor de schoolzone niet goed zichtbaar is. Dit mannetje is een van de maatregelen die we nemen om de schoolomgeving te tonen."De directeur heeft alvast een suggestie voor de persoon die een klacht indiende. "Als die man of vrouw traceerbaar is, dan nodig ik hem of haar uit om een les verdraagzaamheid en open communicatie te komen volgen."Er wordt nu verwacht dat de directeur een antwoord zal versturen naar de VCT. "Ik heb genoeg ander werk op de plank, maar zal doen wat me gevraagd wordt. Als blijkt dat de Engelse tekst moet verdwijnen, dan zullen we dat doen. Maar voorlopig blijft het mannetje staan mét de Engelse tekst", klinkt hij vastberaden. (API)