Directeur Patrick Cokelaere is blij om het startschot te mogen geven voor de bouw van een vernieuwde accommodatie voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. "We willen voor onze doelgroep en onze medewerkers een eigentijdse werkplek creëren waar het goed is om te verblijven," aldus Patrick Cokelaere. "De nood aan hooggespecialiseerde behandeling voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid blijft toenemen. Als antwoord hierop hebben we ons oorspronkelijk aanbod van 30 behandelplaatsen doorheen de jaren kunnen uitbreiden naar een aanbod voor 52 kinderen en jongeren. Het spreekt voor zich ...

Directeur Patrick Cokelaere is blij om het startschot te mogen geven voor de bouw van een vernieuwde accommodatie voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. "We willen voor onze doelgroep en onze medewerkers een eigentijdse werkplek creëren waar het goed is om te verblijven," aldus Patrick Cokelaere. "De nood aan hooggespecialiseerde behandeling voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid blijft toenemen. Als antwoord hierop hebben we ons oorspronkelijk aanbod van 30 behandelplaatsen doorheen de jaren kunnen uitbreiden naar een aanbod voor 52 kinderen en jongeren. Het spreekt voor zich dat ook onze infrastructuur moet meegroeien."De Korbeel werd opgericht in 1974. Het was het eerste kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis dat erkend werd in Vlaanderen. "Hier krijgen kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar de juiste diagnose en behandeling in functie van hun specifieke noden. Er zijn vier kinder- en jeugdpsychiaters en zo'n 50 zorgmedewerkers voor 44 plaatsen. Dat gaat van dagbehandeling, nachtopname tot volledige opname. Er zijn ook reguliere crisisopnames en crisisopnames via de jeugdrechtbank mogelijk. De werking is ingedeeld in leefgroepen per leeftijd en in een crisiswerking." Dit jaar werden er nog 12 extra plaatsen gerealiseerd voor dagbehandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie, en dit in samenwerking met AZ Groeninge en het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem.De Patio is de forensiche jeugdspychiatrische afdeling. Deze behandelt jongens tussen 12 en 18 jaar met een vermoeden van psychiatrische problematiek en een juridisch statuut bij de jeugdrechtbank. De Patio werd opgericht in 2007 en is tot op vandaag ondergebracht in de bestaande gebouwen van Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie. Er zijn twee jeugdpsychiaters en een twintigtal zorgmedewerkers. De Patio heeft een capaciteit van zeven volledige opnames en een hervalbed. In 2010 werd het terrein achter het psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie aangekocht. De gebouwen erop werden tot 2017 gebruikt door het Guldensporencollege. In mei startten de sloopwerken die eind augustus moeten afgelopen zijn. Dan volgt nog een archeologisch onderzoek op de site. "We hopen om in 2020 te kunnen starten met de bouwwerken", aldus architect Bert Scheirlynck van vk Architects & Engineers uit Roeselare. De accommodatie voor de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt zodanig ingericht dat conflicten en escalaties vermeden worden. "We creëerden een rustige sfeer met aandacht voor daglicht, natuur, kleuren, planten, akoestiek, stilte en frisse lucht. De gebouwen worden opgebouwd volgens het patiomodel. De wisselende hoogtes van de gebouwen zorgen voor een speels karakter. Hiermee stappen we af van de vorm van klassieke ziekenhuizen die één blok zijn. Met de stad kwameen we overeen om een doorwaadbare ruimte te voorzien van de Langemeersstraat naar het het park aan de Groeningepoort." De bouwperiode zal 18 maanden in beslag nemen en de kostprijs bedraagt 18 miljoen euro, waarvan de helft gesubsidieerd.