Directeur Patrick Cokelaere is blij om het startschot te mogen geven voor de bouw van een vernieuwde accommodatie voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. "We willen voor onze doelgroep en onze medewerkers een eigentijdse werkplek creëren waar het goed is om te verblijven," aldus Patrick Cokelaere. "De nood aan hooggespecialiseerde behandeling voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid blijft toenemen. Als antwoord hierop hebben we ons oorspronkelijk aanbod van 30 behandelplaatsen doorheen de jaren kunnen uitbreiden naar een aanbod voor 52 kinderen en jongeren. Het spreekt voor zich ...