Door Jan Steenhoudt
...

Door Jan Steenhoudt"Vier jaar geleden hebben we een dossier ingediend bij AGION (het Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs, red.)", vertelt Mieke Bothuyne, algemeen en pedagogisch directeur bij SJB. "Dat duurt meestal 12 tot 15 jaar eer het dossier behandeld wordt, maar we wilden daar niet op wachten. Daarom spraken we de niet-gesubsidieerde vzw aan waar Sint-Jan Berchmans de schoolgebouwen huurt. Zij nemen het bouwproject voor hun rekening." De school krijgt daardoor 884.372 euro per jaar om te investeren in de nieuwbouw. SJB is een van de laatste scholen uit Scholengroep Sint-Paulus die sleutelt aan de eigen infrastructuur. "Sint Paulus vindt het belangrijk dat de schoolgebouwen aangepast zijn aan de moderne noden. In oktober verwelkomde het Campus College Waregem zo al de nieuwbouw Diderot. Wij bij Sint-Jan Berchmans willen nu leren van hun expertise".Hoewel het in de lijn ligt van het recente beleid binnen de Scholengroep, staat het groots en ambitieus nieuwbouwproject haaks op SJB-traditie om weinig tot niets aan zijn gebouwen te veranderen. Een hele tijd geleden kreeg de studiezaal in het College nog een facelift, een zeldzaamheid. Maar de tijd van de kleine bouwingrepen lijkt dus voorbij. "En dat heeft een simpele reden", weet Mieke Bothuyne. "Ik heb enkele architecten en vertegenwoordigers van bouwbedrijven onder de arm genomen, en die kwamen unisono tot de conclusie dat renovatie geen enkele zin meer had. Nieuwbouw zou veel goedkoper zijn. Bovendien schoot de vloer van de studiezaal deze zomer nog op mysterieuze wijze de hoogte in. Hoewel dat 19de-eeuwse gedeelte van de school als enige nog geschikt lijkt voor renovatie, vinden we ook daar serieuze tekortkomingen. Het dak is kapot én de structuren zijn totaal niet meer op maat van de hedendaagse energienormen. Je ziet: renovatie zou niet meer te verantwoorden zijn."De directeur hoopt dat het project over drie jaar van start kan gaan. "Er moet voor alle duidelijkheid nog veel water naar de zee stromen, maar dat is inderdaad de gang van zaken zoals we ze nu voor ogen hebben. Eerst komt er nieuwbouw op het voetbalterrein. De leerlingen uit de middenschool en het College zullen hun intrek nemen in de nieuwe gebouwen op het voetbalveld. Nadat de bestaande infrastructuur is vervangen, komen de leerlingen van het basisonderwijs ook naar de Kasteelstraat." Het College, de basis- en de middenschool zullen dus versmelten tot een campus, al wil SJB de eigenheid van de middenschool bewaren. De jongste leerlingen zullen bijvoorbeeld nog steeds een andere ingang gebruiken om de school te betreden. Ruimtes als het onthaal, het lerarenlokaal, het secretariaat en de eetzaal zullen in de toekomst wél een gemeenschappelijke status krijgen.Sint-Jan Berchmans telt nu zo'n 1.200 leerlingen, maar wil dat aantal nog laten groeien. "We zetten steeds meer in op alternatieve en vooruitstrevende lesmethodes zoals co-teaching. Bovendien hebben we ook het onderwijspakket in de eerste graad sinds dit jaar met een BSO-afdeling uitgebreid. Ook in de hogere graden willen we een grotere diversiteit in het pakket aanbieden. De infrastructuur die echter nu voorhanden is, is simpelweg niet voldoende om die ambities waar te maken."Met de sloop van de oude schoolgebouwen verdwijnt voor veel oud-leerlingen een groot stuk van hun jeugd. Een brok nostalgie die ook directeur Mieke Bothuyne niet verloren wil laten gaan. "Toevallig of niet viert Sint-Jan Berchmans in 2022 zijn 150-jarig bestaan. We hebben met de Oud-Leerlingenbond al min of meer afgesproken om tijdens dat jubileumjaar een gepast afscheid te organiseren van het gebouw. Hoe dat er in de praktijk zal uitzien, kunnen we nog niet zeggen, maar we zullen de oud-leerlingen er zeker in betrekken."