In de kindergemeenteraad zetelen kinderen van het vijfde en zesde leerjaar die naar school gaan in Zwevegem of een de deelgemeenten. De kindergemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden.
...

In de kindergemeenteraad zetelen kinderen van het vijfde en zesde leerjaar die naar school gaan in Zwevegem of een de deelgemeenten. De kindergemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden. Op de installatievergadering werd Siebe Dollé (12) uit het zesde leerjaar van de gemeenteschool in Sint-Denijs tot kinderburgemeester verkozen. "Ik heb niet echt campagne gevoerd, maar heb wel heel wat kinderen aangesproken en hen gevraagd voor mij te kiezen. Ik zetelde als raadslid in de vorige kindergemeenteraad en ben nu kinderburgemeester. Ik ben dus heel gelukkig", aldus Siebe, die de tricolore sjerp mocht omgorden. Net als de andere raadsleden legde Siebe de eed af voor burgemeester Marc Doutreluingne en schepen van jeugd Isabelle Degezelle.Na de installatievergadering gaan de 21 leden zich buigen over enkele thema's die voor hen belangrijk zijn. De vorige kindergemeenteraad, onder leiding van kinderburgemeester Guillaume Vanhamme, werkte vooral rond de thema's speelruimte, natuur en milieu, rookvrije plaatsen en verkeersveiligheid. "Zo werd de eerste speelroute in Zwevegem in het leven geroepen en werd er een antizwerfvuilcampagne op poten gezet. Aanbevelingen voor rookvrije plaatsen in de buurt van scholen en creatieve voorstellen omtrent verkeersveiligheid in de buurt van scholen werden gebundeld in een brief aan het schepencollege", aldus Janne Depaepe van de jeugddienst.Welke thema's de nieuwe raadsleden op de agenda zal zetten, zal tijdens de volgende gemeenteraad blijken.(GV)