"Het begon allemaal op een avond in 1993", vertellen de stichters van weleer. "François Vanhoucke was uitgenodigd bij de ouders van Thomas Geerolf om kennis te maken met Tielt, waar hij kwam werken. Thomas was toen 17 jaar en François informeerde bij hem in welke jeugdbewegingen hij zijn kinderen kon inschrijven. Thomas had nog in de scouts van Tielt gezeten, maar die stopten toen hij één jaar welp was. Daarop vroeg François zich af waarom Thomas dan niet zelf een nieuwe scoutsgroep opstartte. Amper een weekje later belden Thomas Geerolf, Silvie Van Daele, Wouter De Ruyck, Katrien Grauwet, Valerie Verstraete, Els Van Dierdonck, Steven Vandendriessche en Maarten Mattelin aan bij François. Die nam contact op met het Verbond van Scouts en Gidsen Vlaanderen en met zijn oude scoutsgroep in Brugge - Emmanuel De Neckere - en zo werd er in 1994 gestart met een 30-tal welpen-kabouters, een 40-tal jongverkenners-jonggidsen, wat nu de jonggivers zijn, en een twaalftal leden in de leiding. Ondertussen zijn er maar liefst 270 leden, verdeeld over kapoenen, welpen, jonggivers, givers, jins en leiding."
...

"Het begon allemaal op een avond in 1993", vertellen de stichters van weleer. "François Vanhoucke was uitgenodigd bij de ouders van Thomas Geerolf om kennis te maken met Tielt, waar hij kwam werken. Thomas was toen 17 jaar en François informeerde bij hem in welke jeugdbewegingen hij zijn kinderen kon inschrijven. Thomas had nog in de scouts van Tielt gezeten, maar die stopten toen hij één jaar welp was. Daarop vroeg François zich af waarom Thomas dan niet zelf een nieuwe scoutsgroep opstartte. Amper een weekje later belden Thomas Geerolf, Silvie Van Daele, Wouter De Ruyck, Katrien Grauwet, Valerie Verstraete, Els Van Dierdonck, Steven Vandendriessche en Maarten Mattelin aan bij François. Die nam contact op met het Verbond van Scouts en Gidsen Vlaanderen en met zijn oude scoutsgroep in Brugge - Emmanuel De Neckere - en zo werd er in 1994 gestart met een 30-tal welpen-kabouters, een 40-tal jongverkenners-jonggidsen, wat nu de jonggivers zijn, en een twaalftal leden in de leiding. Ondertussen zijn er maar liefst 270 leden, verdeeld over kapoenen, welpen, jonggivers, givers, jins en leiding."Een nieuwe scoutsgroep heeft uiteraard ook materiaal en middelen nodig om van start te kunnen gaan. "Bij de Brugse scouts Emmanuel De Neckere, waar François nog groepsleider was geweest, kon hij een startersbudget loskrijgen. Ook de oude scouts van Tielt had een restbedrag over. Nog enkele verenigingen waren ons gunstig gezind en doneerden geld. We konden starten met vijf patrouilletenten, wat piketten, enkele oude koffers van het leger, een fourragetent en de fameuze mammoet-tent. Al het materiaal werd gestockeerd in de garage van François, waardoor zijn wagen een hele tijd buiten bleef staan."In het begin hadden de nieuwe Tieltse scouts nog geen eigen lokalen. "Gelukkig kon Pieter Lannoo de stadssecretaris overtuigen om de sleutel van het toen leegstaande gebouw op de Watewy aan de scouts te overhandigen. De eerste jaren hebben we daar onze groep ontplooid. Het lokaal verwarmen moest met een oude mazoutkachel die enorme zwarte rookwolken produceerde. De leiding volgde leidingscursussen en zo gingen de eerste kampen van start in de zomer van 1995."Voor dat eerste kamp trokken de welpen naar boer Hugo Van Schoote op een weide in Lembeke. "Sommige van onze welpen sliepen daar in oude woonwagens. Boer Hugo heeft daarna nog jaren tenten geleverd voor onze startdagen. Onze jonggivers trokken dan weer naar Our-Paliseul in de Ardennen. Het was daar dat onze legendarische mammoet-tent voor het eerst werd opgezet of we deden toch een poging tot..."De Tieltse scouts was vertrokken. Door omstandigheden bleef de scoutsgroep op de Watewy. "Er werden twee barakken van een Waregemse bouwwerf afgebroken en bij ons weer opgebouwd. Eerst als extra lokalen, daarna als stockage voor de sjorbalken. Stad Tielt heeft er uiteindelijk nieuwe jeugdlokalen neergepoot. We werden, ondanks enkele meningsverschillen, steeds goed gesteund door Stad Tielt. We hebben uiteindelijk geluk gehad dat we konden starten met financiële ondersteuning, een sterk oudercomité dat bestond uit voormalige leiding van de scouts, een prachtlocatie en een heel gemotiveerd leidingsteam."De Tieltse scoutsgroep gaat door het leven onder de officiële naam 'Scouts O. De Neckere W2207G'. "Olivier De Neckere is de naam van Olivier De Duivel, een van de drie Tieltse stadslegendes", leggen de stichters uit. "De Neckere was ook de naam van de Brugse scoutsgroep die ons de middelen schonk om op te starten, dus was de naam snel gekozen.""We willen met de groep vooral op een zinvolle manier aan jeugdwerking doen. Daarnaast hopen we dat onze kinderen 'hun plan kunnen trekken' en in staat zijn om hun problemen op te lossen. Het survival in scouting komt meer aan bod dan in andere jeugdbewegingen. Een scout ben je voor het leven, het is een levensfilosofie en het kan een springplank zijn naar een verdere carrière."Ook na 25 jaar houden de Scouts nog steeds aan dezelfde basisprincipes. "De vijf pijlers van scouting zijn samenwerking/ploegwerk, engagement, zelfwerkzaamheid, dienst en medebeheer. Vroeger was er een kleinere groep en lag de focus op het zorgen voor kinderen, nu wordt naast het zorgen voor de kinderen ook gefocust op het organiseren van evenementen. De basis is hetzelfde, maar het wordt anders ingevuld. Alles wordt aangepast aan de tijdsgeest. De jeugd van nu is ook anders dan die van vroeger: ze zijn veel mondiger en alles moet veel flitsender zijn. Ze kunnen zich ook moeilijk vervelen. Soms worden sociale media gebruikt in stadsspelen. Je moet evolueren met je tijd."Intussen zijn er een 400-tal oud-leiders bij de Tieltse scouts. "Daarvan zijn er nog een 70-tal stammers, die nog activiteiten doen gedurende het jaar. In januari wordt, tijdens de examens van de leiding, elk jaar drie weken leiding overgenomen door vrijwillige oud-leiding. Als je ooit deel hebt uitgemaakt van scouting help je elkaar onvoorwaardelijk in elke omstandigheid. Onlangs was er een noodgeval bij een van onze oud-scouts. Dankzij de oud-leiding konden die mensen gedurende een maand zowel dag als nacht rekenen op minstens drie mensen die voor hun kinderen konden zorgen. 'Eens scout, altijd scout' is niet zomaar een gezegde, dat toont de hechte vriendenkring die je eraan overhoudt."De scouts heeft ook nog plannen. "Vanuit district Mandel wordt gekeken om een nieuwe scoutsgroep op te starten in Ardooie. Twee van de initiatiefnemers zijn oud-leiders uit Scouts Tielt. Daarnaast willen we graag dat Scouts Tielt vooral blijft hoe het is: scoutesk, gepassioneerd en plezant. Dat de jaren die nog komen even mooi mogen zijn als de voorbije 25 jaar!"(Lien Depauw)