De bedoeling is om zo veel mogelijk jongeren uit verschillende leefwerelden samen te brengen. Daarom probe...