"Voor het schooljaar 2019-2020 ontvingen zo'n 450.000 kinderen een schooltoeslag. Dat zijn er ongeveer 115.000 meer dan in het schooljaar 2018-2019", stelt Loes Vandromme. "Op Vlaams niveau spreken we van een toename van bijna 35 procent. Bovendien ligt het gemiddeld bedrag dat men ontvangt ook zo'n 97 euro hoger da...

"Voor het schooljaar 2019-2020 ontvingen zo'n 450.000 kinderen een schooltoeslag. Dat zijn er ongeveer 115.000 meer dan in het schooljaar 2018-2019", stelt Loes Vandromme. "Op Vlaams niveau spreken we van een toename van bijna 35 procent. Bovendien ligt het gemiddeld bedrag dat men ontvangt ook zo'n 97 euro hoger dan vroeger. In West-Vlaanderen stijgt dat gemiddeld bedrag met 93 euro tegenover vorige jaren."Er zijn enerzijds kinderen die in het oude systeem geen recht hadden en nu wel recht hebben op de schooltoeslag omwille van de verruiming van de doelgroep van de schooltoeslag in het Groeipakket. Dit verschil is het effect van het in acht nemen van de bruto-inkomens in plaats van de netto-inkomens.Anderzijds zijn er ook heel wat kinderen die het vorige schooljaar wel recht hadden, maar geen schooltoeslag kregen omdat er geen aanvraag werd gedaan. Deze groep bestaat niet meer onder het nieuwe systeem omwille van de automatische toekenning.We zien nu dat 39,4% van de kinderen recht heeft op een schooltoeslag. Gelet op de inkomensgrenzen die gelden voor de schooltoeslag, wijst dit erop dat heel wat kinderen in een gezin met een beperkt inkomen wonen. Dit stemt overeen met de inkomensgegevens van de KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid) waaruit blijkt dat 39,2% van de gezinnen met kinderen in Vlaanderen een bruto belastbaar inkomen van minder dan 45.000 euro heeft. "Een grondige evaluatie van het groeipakket staat later dit jaar nog gepland, maar de eerste opgevraagde cijfers met betrekking tot de schooltoeslagen zijn alvast positief", besluit Loes Vandromme.