Door Geert Vanhessche
...

Door Geert VanhesscheHet schooltje in de Bellegemstraat in Zwevegem werd opgericht in 1905. Op vraag van het gemeentebestuur werd in 1904 in Zwevegem-Knokke door de Zuster van Maria een landelijke school opgestart. Men deed dat blijkbaar naar behoren, zodat het gemeentebestuur in 1905 vroeg om een tweede landelijke school op te starten op de Kreupel, waar op kosten van de gemeente een nieuw schooltje gebouwd werd.In 1960 kwamen er nieuwe klaslokalen en werden de oude lokalen door inwoners van de Kreupelwijk omgebouwd tot een kapel, dit met eigen financiële middelen. Hierdoor dienden de inwoners niet meer te voet naar het centrum van Zwevegem om er de wekelijkse mis bij te wonen.Ondertussen worden er in die kapel al jaren geen eucharistievieringen meer gehouden en zag men in de Kreupelschool het aantal leerlingen jaar na jaar dalen. "Nu zijn er nog een vijftal klasjes, drie kleuterklasjes en twee voor het lager onderwijs. Alles samen goed voor 33 leerlingen", vertelt Wim Coudyser, coördinerend directeur van scholengroep De Brug. Onder deze vlag zitten alle katholieke basisscholen van Groot-Zwevegem en Sint-Lodewijk Deerlijk.Volgens Wim Coudyser zijn de lokalen dringend aan renovatie toe. "Wanneer we een subsidie zouden aanvragen voor eventuele nieuwbouw of instandhoudingswerken, moeten we kunnen aantonen dat de school nog zeker 20 jaar leefbaar zou zijn. Dit kunnen we niet en vandaar dat de beslissing reeds begin dit schooljaar genomen wed om eind juni het schooltje te sluiten."Gezien die vroege beslissing kon de sluiting goed voorbereid worden. "We gaven de leerkrachten inspraak en hebben een geschikte oplossing gevonden. Iedereen kan aan de slag in een andere vestiging van onze scholengroep", vertelt de coördinerend directeur. De leerlingen moeten nu wel iets verder naar school.Wat er met de oude klaslokalen gaat gebeuren, wist directeur Coudyser niet maar wellicht zullen ze afgebroken worden.Daar het om een vrije basisschool gaat, kan de gemeente niets aan de sluiting doen. "Ik kan begrip opbrengen voor de beslissing die genomen werd, gezien het dalend aantal leerlingen en de staat van de klaslokalen. Zelf ben ik er wel voorstander van om kinderen in de nabijheid van hun woning naar school te laten gaan", reageerde schepen van Onderwijs Isabelle Degezelle.Een beetje parallel met de geschiedenis van de school, loopt ook de historiek van het Kreupelcomité. "Jaren terug hadden we een wijkraad, later werd dit het wijkcomité en nu spreken we over het Kreupelcomité. De bedoeling was en is nog steeds dezelfde: activiteiten organiseren door en voor inwoners van de wijk", vertelt Leen Lachat van het Kreupelcomité.Met het afschaffen van de misvieringen, enkele jaren terug, verdween ook beetje bij beetje het sociaal contact onder de wijkbewoners. "Ook de werking van het wijkcomité kwam op een laag pitje te staan. Ons jaarlijks wijkfeest werd teruggebracht naar het schoolfeest."Na enkele jaren van stilte namen enkele jonge mensen het initiatief om alles terug op te starten. Er werd een nieuw Kreupelcomité samengesteld. Zij organiseerden al twee jaar op rij een meer dan geslaagde kerstmarkt en nieuwjaarsdrink.Vorig jaar was er voor het eerst sinds lang weer een wijkfeest onder de titel 'De Kreupel Zomert'. Zondag wil men van dit wijkfeest een soort afscheidsfeest van het schooltje maken. "We hebben vanaf 10.30 uur een tentoonstelling met heel wat oude foto's van de wijk en klasfoto's. We vertonen zelfs een film over de bouw van de kapel in 1960. Op de middag is er eten (inschrijvingen afgesloten) maar in de namiddag is er heel wat randanimatie met onder andere dj Bart Carteur en springkastelen", besluit Leen.Iedereen is er welkom. Het wordt een unieke gelegenheid om de school nog eens te zien voor ze definitief gesloten wordt.