Er pakken zich opnieuw donkere wolken samen boven de gemeentelijke basisschool in Damme centrum, in de schaduw van het stadhuis. We schreven in deze krant al vaker over de moeilijke situatie waarin het schooltje verkeert. De school heeft één groot probleem: een gebrek aan leerlingen. De school moest het de voorbije jaren stellen met tussen de 20 en 30 leerlingen. Niet per klas dus, maar voor de volledige school. Geen cijfers om vrolijk van te worden dus.
...

Er pakken zich opnieuw donkere wolken samen boven de gemeentelijke basisschool in Damme centrum, in de schaduw van het stadhuis. We schreven in deze krant al vaker over de moeilijke situatie waarin het schooltje verkeert. De school heeft één groot probleem: een gebrek aan leerlingen. De school moest het de voorbije jaren stellen met tussen de 20 en 30 leerlingen. Niet per klas dus, maar voor de volledige school. Geen cijfers om vrolijk van te worden dus. Het ontbreek de school nochtans niet aan enthousiaste en gedreven leerkrachten. Het schooltje wist zich in de kijker te werken met projecten waarbij het van de kleinschaligheid een troef probeert te maken. Zo zitten alle lagere schoolkinderen samen in één klas en krijgen ze les en begeleiding van twee leerkrachten. Er wordt een vorm van 'onderwijs op maat' gegeven. De kinderen krijgen iedere morgen individueel een planning met wat er van hen verwacht wordt. Een afwisseling van gezamenlijke lesmomenten en persoonlijk op te lossen taken. Enkele maanden terug werd nog het project 'buitenschool' gelanceerd waarbij de ramen en deuren letterlijk werden opengegooid en waarbij de leerlingen ten volle de natuur rondom Damme centrum benutten en integreren in de lessen. Deze initiatieven leverden de school heel wat media-aandacht op én, belangrijker, ze trokken ook nieuwe mensen aan die interesse hadden om hun kinderen in deze opmerkelijke school in te schrijven. Directie en stadsbestuur hadden er dan ook goede hoop op dat het schooltje op de goede weg was en zou kunnen blijven voortbestaan. Maar de naakte cijfers vandaag zijn ontnuchterend. Op 1 februari volgend jaar moet de school 24 leerlingen en kleuters in totaal tellen. Momenteel zijn er daarvoor zeven kinderen te weinig. "Het wordt nu inderdaad erg moeilijk om de school nog open te houden", geeft schooldirecteur Luc Musschoot toe. "Als je werkt met zo'n klein aantal leerlingen hoeft er al niet veel verkeerd te gaan om het voortbestaan van de school in gevaar te brengen. We koesterden hoop, onder meer omdat we weet hadden van enkele mensen met bouwplannen in het naburige Oostkerke en die dan naar onze school zouden komen, maar jammer genoeg lopen die plannen flink wat vertraging op en dat zijn dan ook alweer twee kinderen minder. In de maand mei hadden we ook uitzicht op een gezin dat in het buitenland woont, maar terug naar de regio zou komen." "Die kinderen zouden hier dan ook school lopen, maar door omstandigheden gaan die plannen ook niet door. En is er nog iemand met drie kinderen die van werk veranderd is waardoor het niet meer praktisch is om de kinderen hier in Damme naar school te sturen. Dat heeft dan te maken met de kinderopvang. Anderzijds hebben er zich ook twee kinderen ingeschreven waarvan we het niet verwacht hadden, maar het saldo blijft dus negatief. Het is momenteel niet voldoende." En is het nog haalbaar om in zo'n korte tijd het tij te doen keren, willen we van de schooldirecteur weten. "Het zal zeker niet gemakkelijk zijn om nog tegen het einde van het jaar zeven kinderen te vinden. We hopen dat er misschien ouders zijn die in de kerstperiode, als er examens geweest zijn, om bepaalde reden hun kinderen van school laten veranderen, maar dat is natuurlijk verre van zeker. Op 1 februari is er dus de officiële telling en als er niet voldoende leerlingen zijn, mogen we van de Vlaamse overheid niet langer onderwijs inrichten hier. Dan gaat de schoolpoort eind juni 2019 onherroepelijk dicht.""Dat zouden we natuurlijk heel jammer vinden voor iedereen die erbij betrokken is en de school een warm hart toedraagt maar het is niet anders. Voor de drie leerkrachten, waarvan er twee vast benoemd zijn, zal er wel een oplossing gevonden. Zij zullen niet zonder werk vallen en zij zullen binnen de school, maar dan dus bij de vestiging in Sijsele, of bij de scholengemeenschap Oostkant terecht kunnen."