Architect Andie Decock van het bureau ADVK uit Heule: "De Scholengroep GO! schreef een architectenwedstrijd uit en die hebben wij gewonnen. Wij zijn dan ook gespecialiseerd in schoolgebouwen. Het gebouw langs het Rekhof wordt gesloopt en wordt vervangen door nieuwbouw tussen de Quintenswandeling en het Rekhof. De gebouwen zullen dienst doen voor de huidige lagere school en de bestaande eerste graad van het Freinet-onderwijs."
...

Architect Andie Decock van het bureau ADVK uit Heule: "De Scholengroep GO! schreef een architectenwedstrijd uit en die hebben wij gewonnen. Wij zijn dan ook gespecialiseerd in schoolgebouwen. Het gebouw langs het Rekhof wordt gesloopt en wordt vervangen door nieuwbouw tussen de Quintenswandeling en het Rekhof. De gebouwen zullen dienst doen voor de huidige lagere school en de bestaande eerste graad van het Freinet-onderwijs.""Het geheel bevindt zich nu in een heel groene omgeving (naast de stille begraafplaats van het oude kerkhof, red.) en dat willen we vooral bewaren. Zowel het kleuter, lager als Freinet komen op één site, maar als aparte identiteiten, gescheiden van elkaar. Het geheel blijft wel behouden als één school. Op het plan staan er twee verticale gebouwen, met bovenaan een horizontaal gebouw, dat dient voor de technieken (airco, luchtgroepen en eventueel zonnepanelen in de toekomst, red.). Maar daar kan je onderdoor wandelen.""Naast de school komen er dertig parkeerplaatsen voor de personeelsleden. Vooraan, tegen de luifel, komt er een kiss- and ridezone. Verder wordt er ook een polyvalente ruimte met bewegingsruimte en een restaurant, wat we tot op heden de refter noemen, gecreëerd. Die zal toegankelijk zijn vanuit elke hoek van de school. De klassen voor het lager onderwijs op de bovenverdieping zijn erg ruim, met zeer grote vensters. Ze kunnen zonder probleem opengesteld worden naar elkaar en er zijn praktisch geen gangen. Voor de kleutertjes is er een aparte snoezelruimte voorzien. Het 'Schoolstraatje' zal eventueel na de schooluren openbaar toegankelijk zijn, maar daartoe moeten er eerst nog afspraken gemaakt worden met het stadsbestuur", aldus de architect.In totaal komen er vijf speelplaatsen voor het kleuter- (peuters en kleuters), lager-, peuter- en Freinetonderwijs. De gebouwen worden opgetrokken in gele baksteen, iets wat volgens de architecten heel typisch is voor de Westhoek. De klassen zullen een oppervlakte hebben tussen de 55 en 65m². Goed voor zowat twintig leerlingen, wat nu de norm is.Directrice Martine Viaene van de lagere school De Ster: "Voor beide scholen wordt binnenkort gestart met een nieuwbouwproject, waarvoor een stuk grond van het GO! aan de andere kant van het Rekhof gebruikt zal worden, het perceel dat tussen het Rekhof en de Korte Reningelststraat gelegen is. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw start tegen het najaar van dit jaar, met een bouwtermijn van zowat een jaar, zodat de gebouwen voor onze intrek kunnen geregeld worden tegen januari 2021.""Wij hadden er als school ooit op gerekend dat we konden een nieuwbouw plaatsen met zicht op de Grote Markt, maar door de plannen van ondermeer het stadsbestuur, GO! en andere partners, werd daar een stokje voor gestoken. Maar nu zijn we zeer tevreden met de plannen die voorliggen. Onze basisschool, die nu al 103 jaar bestaat als RMS, telt momenteel 190 leerlingen, verdeeld over tien klassen, peuter, drie kleuters en drie lagere klassen. Wij willen een beetje af van de Poperingse benaming 'Den Ecole Mayoin' en later de RMS. Daarom veranderden wij eerst de naar Rijksbasisschool, en nu is onze naam De Ster. En dat imago is ondertussen sterk veranderd en ik hoop allen maar dat dit na de nieuwbouw definitief zal veranderen.""Het belangrijkste is dat we zeer veel positieve dingen doen met onze leerlingen. Met het volwassenenonderwijs Cervo zijn momenteel nog geen afspraken gemaakt. Onze eigen crèche verhuist naar de Casselstraat. Het totaalbudget van de gehele verbouwing op de Rekhof- Vroonhofsite wordt beraamd op 4,5 miljoen euro. Wij als school zullen dus op elk vlak verbeteren, dat kan niet anders. Wij kijken er dus naar uit."Coördinator van de Freinetschool Poperinge Sabine Buseyne: 'Wij zijn als school in Poperinge gestart op 1 september 2016. We hebben alleen een eerste graad. En voorlopig geen bedoeling om dit verder uit te bouwen. Wij hangen eigenlijk af van de secundaire Freinetschool van Ieper, maar wij hebben voorlopig 50 leerlingen, zonder ambitie om dat aantal groter te maken. In het nieuwe gebouw voorzien wij plaats voor maximum 80 leerlingen. Onze leerlingen komen voor de helft uit de lagere Freinetschool in Poperinge, maar verder ook uit de dorpen zoals Vleteren, Stavele, Heuvelland enz. De meeste komen met het openbaar vervoer of met de fiets. Onze norm is maximaal 20 leerlingen per klas. Wij krijgen in de nieuwe gebouwen dus twee ruime werklokalen, vier instructielokalen, en een labo voor wetenschappelijk onderzoek."Op de opendeurdag van de Secundaire Freinetschool op zaterdag 29 juni, zijn ouders en buurtbewoners ook welkom om de plannen van de nieuwbouw te komen inkijken. Ook in basisschool De Ster zijn geïnteresseerden steeds welkom bij de directie voor vragen.(AHP)