Donderdag 17 oktober is het Wereldverzetdag tegen extreme armoede. "Onze stad vraagt daarom, samen met een pak organisaties, kinderen en mensen, extra aandacht voor armoede", zegt bevoegd schepen Eva Ryde. "Want zelfs in ons middelgroot Vlaams stadje blijven de kansarmoedecijfers stijgen: in tien jaar tijd met ruim 3 procent. Intussen wordt 12 procent van de Ieperse kinderen in een kansarm gezin geboren."
...

Donderdag 17 oktober is het Wereldverzetdag tegen extreme armoede. "Onze stad vraagt daarom, samen met een pak organisaties, kinderen en mensen, extra aandacht voor armoede", zegt bevoegd schepen Eva Ryde. "Want zelfs in ons middelgroot Vlaams stadje blijven de kansarmoedecijfers stijgen: in tien jaar tijd met ruim 3 procent. Intussen wordt 12 procent van de Ieperse kinderen in een kansarm gezin geboren."Stad Ieper werkt voor zijn armoedebeleid al langer samen met een 'Klankbordgroep': mensen die zelf in armoede leven of geleefd hebben en vanuit die ervaringen de stad adviseren. Deze groep van mensen in armoede, zette een speciaal scholenproject op poten. Zij gingen in een paar scholen in Ieper langs om samen met de kinderen over armoede te praten. Daarnaast plaatsten ze in de schooltjes GO De Groei (Vlamertinge), Sint-Vincentius (Zillebeke), Sint-Jozef, Sint-Michiels, GO De Minnetuin en de Tierlantuin (Ieper) schoolborden waarop de kinderen hun dromen konden tekenen. "Want een droomjob is niet voor elk kind betaalbaar. Kinderen, die in armoede leven, durven vaak niet meer te dromen over wat ze later willen worden. Terwijl een kwalitatieve job mensen net kan beschermen tegen een leven in de armoede. Mensen in armoede en kinderen gingen dus samen aan de slag", aldus de schepen.De Klankbordgroep bestaat uit een mix van mensen. "Er zijn er bij die weten wat het betekent om in armoede te leven, maar ook mensen die binnen de stad werken", zegt jeugdarmoedecoördinator Lisa Deberdt. "We proberen mensen die het heel moeilijk hebben te verbinden met thema's in de stad, zoals huisvesting, onderwijs, en kinderopvang. Daarnaast geven we advies aan het stadsbestuur, rond bijvoorbeeld toegankelijkheid en allerlei thema's die belangrijk zijn voor personen met problemen. In onze stad, maar ook elders, is er veel armoede en dat zit vaak in de kleine dingen. Velen durven er niet mee naar buiten komen, maar als ze dat niet doen, dan verandert er niets. Ook daarom dat we mensen die in armoede leven bij de Klankbordgroep betrekken, zij weten wat er leeft."Een van hen is Veronique Demonie (57) uit Ieper. "Nu gaat wel beter met mij, maar ooit was het anders", zegt de vrouw. "Ik was alleenstaande moeder met drie schoolgaande kinderen en had het echt niet gemakkelijk. Ik herinner mij nog goed dat, toen mijn drie kinderen klein waren, moest ik al van februari beginnen sparen om hun boeken te kunnen betalen in september." Over armoede in Ieper is Veronique duidelijk: "Die is er en verdwijnt niet. Eigenlijk zou er veel moeten gebeuren, meer samenwerking met de overheid. De voedselbank probeert al heel wat te doen, maar die mensen kunnen niet toveren. Ook de stad doet zijn best. Met de Klankbordgroep willen we de noden van de armen in de aandacht brengen. Nu gaat het vooral om huisvesting en kleding. Veel huizen zijn niet in orde, geen verwarming of geen water." De borden die de schoolkinderen hebben gemaakt, worden donderdag tentoongesteld op de Grote Markt onder het Nieuwerck. En later, vanaf 21 oktober, in de stadsbibliotheek.Nog in dat kader organiseerde de vzw Familiezorg West-Vlaanderen opnieuw een solidariteitsontbijt voor personen in armoede. En er werd een oproep gelanceerd bij verschillende diensten om witte geknoopte lakens uit te hangen, als symbool van de ontsnapping uit de armoede. "Als stadsbestuur willen we er een prioriteit van maken om mensen in armoede te steunen en op weg te helpen", zegt schepen Eva Ryde. "Het schepencollege besliste bijvoorbeeld onlangs om de voedselbank een stuk groter te maken. Verder helpt de stad mensen makkelijker aan een baan via doorgedreven tewerkstellingsbegeleiding of onze jeugdopbouwwerker probeert jongeren te helpen waar kan. Dit mooie schoolbordenproject is weliswaar symbolisch, maar het opende ongetwijfeld ogen: van kinderen én van mensen in armoede. Belangrijker nog: het bracht hen mentaal en fysiek dichter bij elkaar. Zoiets kan het begrip en bewustzijn dat armoede ook in Ieper bestaat, alleen maar vergroten."(CM)