Er zijn al een hele tijd werken aan de gang bij de school van Sint-Kristoffel. Door die werken werd woensdag het water in de school afgesloten. Intussen zit de school al drie dagen zonder water.

De eerste dag werd vanuit de gemeente water gebracht zodat de leerlingen op zijn minst de toiletten konden gebruiken, maar toen kreeg de school de melding dat er niet meer mocht doorgespoeld worden. Drie dagen aan een stuk konden noch leerlingen noch leerkrachten naar het toilet. De directie had nochtans aan De Watergroep gevraagd om het water af te sluiten op maandag 13 februari, omdat er op die dag een vrije dag is. Daar heeft de school geen antwoord op gekregen en dus werd het water zomaar zonder meer afgesloten.

Nu heeft de directie besloten om klacht neer te leggen tegen De Watergroep. Het is immers ongehoord dat kinderen een hele dag op school zitten zonder naar het toilet te kunnen.

(AC)