"Dit kunnen wij totaal niet begrijpen", stelt oppositieraadslid Lise-Marie Platteau (Open VLD). "Dat er moet bespaard worden en dat men dan ook naar het onderwijs kijkt, daar kunnen we ons in vinden. Maar dat één school de dupe wordt van een dergelijke beslissing, daar kunnen wij totaal niet bij."
...

"Dit kunnen wij totaal niet begrijpen", stelt oppositieraadslid Lise-Marie Platteau (Open VLD). "Dat er moet bespaard worden en dat men dan ook naar het onderwijs kijkt, daar kunnen we ons in vinden. Maar dat één school de dupe wordt van een dergelijke beslissing, daar kunnen wij totaal niet bij." Het schepencollege stelde dat de uren zorg verspreid over de drie stedelijke scholen teruggeschroefd worden van 52 naar 40 en besliste om daarvoor de uren van Hulste te halveren en aan de andere scholen niet te raken. "Door de uren te halveren komt de school in de problemen. Een geleidelijke afbouw zou veel beter geweest zijn. Door deze beslissing kunnen grote klassen niet opgesplitst worden, en zijn er ook heel wat andere ongemakken. Het is ook niet evident om nu zomaar twaalf uur minder te voorzien terwijl het leerlingenaantal ongeveer gelijk blijft", aldus Lise-Marie. "Bovendien werd in het verleden de belofte gemaakt dat het aantal PWB-uren, wat eigenlijk de exacte naam is van de uren, gelijk zou blijven, maar dat de stedelijke scholen intern de oefening dienden te maken hoe ze hiermee om zouden gaan. De scholen hebben zich aan de afspraak gehouden. Het college vindt dit niet nodig." Het zit Lise-Marie ook hoog dat enkel Hulste de dupe is in dit scenario. "Hulste wordt op deze manier opnieuw benadeeld. Voor alle duidelijkheid: ik pleit hier niet om de zorguren in de andere scholen naar beneden te halen. Maar het valt toch wel op dat de uren in Hulste meteen halveren en dat dit de enige school is. Ik stel me hier serieuze vragen bij. Waarop baseert het college zich? Dit geeft serieus het gevoel dat Hulste niet in de bovenste schuif ligt bij het schepencollege", besluit Lise-Marie.