Maandagmorgen werd in de Sint-Jozef Sint-Pieter campus in de Zuidlaan in Blankenberge het samenwerkingsverband officieel bezegeld. De eerste stap werd gezet door de twee voorzitters, Johan Lowyck, voorzitter VZW Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine en Harry Buelens, voorzitter VZW Vrij Basisonderwijs De Haan. Zij legden de basis voor een samenwerkingsverband. "Je kunt het bestuurlijke optimalisatie noemen", aldus Harry Buelens en Johan Lowyck. "Het is geen fusie. We streven naar een open samenwerking waarbij de eigenheid van elke school behouden blijft. Geografisch ligt de samenwerking voor de hand we zijn buren en tussen sommige scholen werd er nu al samengewerkt. We willen elkaar beter leren kennen en uitwisselen. Zo heb je in een van de scholen een expert privacywetgeving, dat is interessant voor iedereen. We moeten en we kunnen niet overal expert in zijn."

Alle scholen voelen de hete adem in de nek van de vele nieuwe en oude reglementeringen. Er wordt veel gevraagd. Om mee te zijn in de maatschappelijke veranderingen, onder meer het voorbereiden van het nieuwe leerplanconcept dat tegen 2020 moet klaar zijn, willen de scholen expertise uitwisselen, ideeën toetsen en elkaar ondersteunen in de taken.

(AV)