De scholengroep Sint-Michiel, goed voor negen Roeselaarse secundaire scholen en het Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie, heeft er twee eerder woelige schooljaren opzitten. Het voorgestelde toekomstplan stootte in juni 2017 op flink wat protest en ook het herwerkte plan van oktober vorig jaar zorgde voor verdeeldheid. Uiteindelijk werden de plannen, onder impuls van burgemeester Kris Declercq en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits stopgezet en konden scholen op vrijwillige basis met elkaar intensief samenwerken. Die piste kon dan weer wél op de nodige sympathie rekenen, want VISO en Barnum slaan de handen in elkaar.
...