De scholengroep Sint-Michiel, goed voor negen Roeselaarse secundaire scholen en het Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie, heeft er twee eerder woelige schooljaren opzitten. Het voorgestelde toekomstplan stootte in juni 2017 op flink wat protest en ook het herwerkte plan van oktober vorig jaar zorgde voor verdeeldheid. Uiteindelijk werden de plannen, onder impuls van burgemeester Kris Declercq en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits stopgezet en konden scholen op vrijwillige basis met elkaar intensief samenwerken. Die piste kon dan weer wél op de nodige sympathie rekenen, want VISO en Barnum slaan de handen in elkaar.
...

De scholengroep Sint-Michiel, goed voor negen Roeselaarse secundaire scholen en het Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie, heeft er twee eerder woelige schooljaren opzitten. Het voorgestelde toekomstplan stootte in juni 2017 op flink wat protest en ook het herwerkte plan van oktober vorig jaar zorgde voor verdeeldheid. Uiteindelijk werden de plannen, onder impuls van burgemeester Kris Declercq en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits stopgezet en konden scholen op vrijwillige basis met elkaar intensief samenwerken. Die piste kon dan weer wél op de nodige sympathie rekenen, want VISO en Barnum slaan de handen in elkaar.Ook de hele scholengroep zelf blijft in de lift zitten. "We zijn meer dan tevreden over ons leerlingenaantal", stelt coördinerend directeur Damienne Cottens. "Maandag 2 september mogen we liefst 6.800 leerlingen verwelkomen, waaronder 1.150 eerstejaars. Goed voor een stijging van vijf procent bij die laatste groep."Grote uitschieters zijn Barnum, VABI en het VTI. Die laatste school krijgt volgende week iets meer dan 200 eerstejaars over de vloer. "De grote differentiatie aan keuzepaketten speelt een rol in deze significante stijging", klinkt het. "En het VTI voerde ook extra campagne voor technisch onderwijs, in samenwerking met onze lokale bedrijven. Technisch geschoolde mensen blijven immers schaars en daar willen wij met de scholengroep verandering in brengen."Dat ook Barnum sterk stijgt, stemt het directieteam en voorzitter Jan Vincent Lefere gelukkig. "Dit bewijst dat jonge ouders wel degelijk open staan voor de vernieuwing van ons onderwijs. De samenwerking tussen Barnum en VISO is ondertussen geofficialiseerd en nu start er een resonantiegroep om de concrete uitwerking te bepalen. Daar zijn alle betrokken actoren in te vinden: leerlingen, leerkrachten, ouders en het directieteam. Iedereen zal zijn of haar mening kunnen geven. We leggen onszelf in dit verhaal ook geen strikte deadline op. Kwaliteit staat immers voorop en beide scholen zullen hun eigenheid bewaren. En wie weet wordt dit verhaal een katalysator voor ander scholen binnen Sint-Michiel om elkaar de hand te reiken."Een locatie voor een nieuwbouw voor Barnum-VISO heeft Sint-Michiel nog niet gevonden. "We bekijken enkele opties. Ook Ter Berken is nog altijd een piste, maar er is niks concreet. Ook hier willen we niet overhaast te werk gaan", aldus Jan Vincent Lefere. "Dit schooljaar zal geen grote hervormingen kennen, maar is wel belangrijk. We rollen immers de nieuwe eerste graad uit, maar we verschijnen goed voorbereid aan de aftrap. Met dank aan ons enorm gemotiveerd lerarenkorps. Vanaf dit schooljaar willen we ook leerkrachten van dezelfde vakgroep, maar die in verschillende scholen lesgeven, op gezette tijden samen aan tafel brengen. Zo kunnen ze van elkaar leren."Opvallend is dat het aantal scholen dat aan content language integrated learning (een zaakvak in een andere taal, red.) doet, alleen maar toeneemt. "De Broederschool vervult hierbij een pioniersrol. Een goeie evolutie, maar het stelt ons ook voor enkele uitdagingen. Onze leerkrachten moeten immers een passend diploma hebben. Een leraar Aardrijkskunde kan dat vak in het Engels geven als hij die taal ook gestudeerd heeft. Maar de belangstelling is groot, net als voor onze nieuwe keuzevakken: sport bij VABI, voeding & horeca bij VISO aan artistieke vorming in de Burgerschool. Die lokken echt nieuwe leerlingen. Dat is meteen onze grote sterkte. Wij bieden met Sint-Michiel letterlijk álle richtingen aan. Uniek in de brede regio." Ook het aantal OKAN-leerlingen (anderstaligen, red.) stijgt. "Dit schooljaar zijn er 41 nieuwe dergelijke leerlingen, opnieuw meer dan vorig schooljaar. Zij zijn vooral van Oost-Europa, Midden-Afrika, Palestina en Afghanistan afkomstig. Ons wacht de belangrijke taak om hen goed op te vangen en te begeleiden, want vaak hebben ze een emotionele rugzak bij."Dit schooljaar moeten ook de bouwplannen van Sint-Michiel vaste vorm krijgen, zegt administratief directeur Johan Decock. "Afgelopen zomervakantie werd al een nieuw sanitair blok en bijhorende luifel in Onze Jeugd gerealiseerd en over alle gebouwen heen staan heel wat renovatiewerken gepland. Op Campus Zuid staan de meest ingrijpende werken op stapel. Tijdens het derde trimester - na de paasvakantie, dus - willen we starten met de uitvoering van een nieuw gebouw voor VABI. Het huidige complex wordt daarvoor afgebroken. We bouwen er ook een nieuw internaatgebouw dat op het bestaande pand zal aansluiten. De oplevering van dit project staat gepland voor 2021 of 2022." In de Heilige Kindsheid in Ardooie zijn er eveneens plannen om een nieuw internaat te bouwen, in samenwerking met Arkorum. "Maar daar bevinden we ons nog in de studiefase. Om het capaciteitsprobleem van de VMS op te vangen, staat er een nieuwbouw aan de Blekerijstraat op de agenda. Die zal aansluiten op de huidige gebouwen. We hopen de werken tijdens het schooljaar 2020-2021 te starten." Ook VISO heeft capaciteitsmiddelen gekregen, maar daar moet de studie nog starten."Maandag starten ook iets meer dan duizend leerkrachten het nieuwe schooljaar, waaronder veertig compleet nieuwe gezichten. "Daar zijn we blij om, maar het was geen evidentie om alle vacatures in te vullen. Sinds deze week zijn alle vaste jaaropdrachten een feit, we zijn enkel nog op zoek naar enkele interimkrachten. Vooral godsdienst, wiskunde en technische vakken zijn knelpuntvakken.""Dit was de eerste keer dat het verre van evident was om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, maar het is ons gelukt. We zijn klaar om er opnieuw een schitterend schooljaar van te maken."