Sinds 1 september zijn alle scholen open voor alle leerlingen van alle leerjaren. De coronamaatregelen brengen echter extra kosten met zich mee. Zo betekenen de verstrengde hygiënemaatregelen dat er extra poetspersoneel nodig is om alles regelmatig en goed te ontsmetten. Bij het leerlingenvervoer zijn er extra busbegeleiders nodig nu er extra bussen ingezet worden voor de leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs. De CLB's kunnen extra mensen gebruiken nu ze belast zijn met de c...

Sinds 1 september zijn alle scholen open voor alle leerlingen van alle leerjaren. De coronamaatregelen brengen echter extra kosten met zich mee. Zo betekenen de verstrengde hygiënemaatregelen dat er extra poetspersoneel nodig is om alles regelmatig en goed te ontsmetten. Bij het leerlingenvervoer zijn er extra busbegeleiders nodig nu er extra bussen ingezet worden voor de leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs. De CLB's kunnen extra mensen gebruiken nu ze belast zijn met de contact tracing. "Ons onderwijs heeft helpende handen nodig", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. De Vlaamse Regering maakt nu meer dan 22 miljoen euro extra werkingsmiddelen vrij voor scholen. De extra middelen moeten kosten dekken in het eerste trimester van het nieuwe schooljaar. Concreet gaat er bijna 17 miljoen euro extra naar poetspersoneel. Dat is nodig omdat een poetshulp met de verstrengde hygiëne- en ontsmettingsmaatregelen elke dag 20 minuten extra werk heeft aan een gemiddelde klas van 20 leerlingen. Er gaat ook ruim 2 miljoen euro extra naar extra opvangcapaciteit bij internaten, internaten met permanente openstelling (IPO's) en medisch pedagogisch instituten (MPI's).In code oranje en code rood moeten de internaten immers opvang bieden aan leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs in weken waarin zij afstandsonderwijs krijgen. Er is ruim 1 miljoen euro extra budget voor bijkomende CLB-medewerkers. Zo kunnen er in grote CLB's bijvoorbeeld tot 2 extra voltijdse medewerkers bijkomen. Er wordt tenslotte bijna 2 miljoen euro extra voorzien voor leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs.Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: "Om het busvervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs te kunnen organiseren en te vermijden dat leerlingen uren op de bus zitten, worden extra bussen ingezet. Dat betekent dat we ook op zoek gaan naar minstens 84 extra busbegeleiders. Samen met VDAB zijn we volop aan de slag om die 84 vacatures verspreid over Vlaanderen voor busbegeleiders in te vullen. Daarvoor wordt nu gezocht naar geschikte kandidaten die snel ingezet kunnen worden." "We zijn heel ambitieus voor dit schooljaar: we willen iedereen maximaal in het klaslokaal", zegt Weyts. "Maar we zijn niet blind voor de extra kosten die dat met zich mee brengt. We zijn vorig jaar met extra middelen over de brug gekomen voor bijvoorbeeld beschermingsmateriaal, dit jaar financieren we ook extra mensen."