Het gaat om een Amerikaans hospitaal dat in 1919 werd gebouwd door het Amerikaanse Rode Kruis. Sinds 2011 is het beschermd als monument. Geert Bourgeois (N-VA) was toen de bevoegde minister van Onroerend Erfgoed. De twee zijgebouwen worden onder meer gebruikt door de jeugdbewegingen Chiro Jow en KSA Grensvuur.
...

Het gaat om een Amerikaans hospitaal dat in 1919 werd gebouwd door het Amerikaanse Rode Kruis. Sinds 2011 is het beschermd als monument. Geert Bourgeois (N-VA) was toen de bevoegde minister van Onroerend Erfgoed. De twee zijgebouwen worden onder meer gebruikt door de jeugdbewegingen Chiro Jow en KSA Grensvuur."Het is al een tijdje stil rond dat dossier en graag hadden we een stand van zaken", aldus Sanne Vantomme in een aan de dagorde toegevoegde vraag. "Wanneer mogen we het ontwerp en de bestekken op de gemeenteraad verwachten, is er al een tijdsbalk opgemaakt en zijn de huidige gebouwen nog veilig genoeg om te gebruiken?" "In de grote zaal regent het binnen. We hopen dat er snel schot komt in deze zaak, want als dit dossier nog lang aansleept vrezen we dat de werking van de jeugdverenigingen in het gedrang zal komen omdat de gebouwen niet meer veilig zijn."Het gebouw gaat er zienderogen op achteruit, met alle ongemakken van dien. De jeugd verlangt naar het gerenoveerde gebouw. "Om te kunnen genieten van 80 procent subsidies voor de restauratie, is er een beheersplan nodig", reageert Bert Verhaeghe. "Uit onderzoek blijkt dat de gevel niet waterdicht is. Moderne bakstenen kunnen niet worden gebruikt. Het technisch onderzoek is daarover nog niet afgerond. De ontwerper, de stad en Onroerend Erfgoed zaten samen. We verwachten tegen december het formeel advies van Onroerend Erfgoed. We komen dan op de wachtlijst voor het toekennen van de subsidies. De procedure duurt heel lang. Het dossier is opgestart in 2014. De gebouwen zijn niet onveilig en de werking van de jeugdbewegingen komt niet in het gedrang." (Erik De Block)