Waarnemend directeur Brecht Van Mullem gaf ons graag tekst en uitleg. De dag voordien had hij van de Vlaamse Overheid een uitgebreid draaiboek ontvangen, waarin alle informatie is opgelijst om het nieuwe schooljaar in coronatijd veilig op te starten. "Ik ben heel tevreden met de heldere informatie", steekt Brecht van wal. "Ze hebben er op het Ministerie van Onderwijs goed over nagedacht en dat in klare taal verwoord. Volgens de ernst van de pandemie zijn er vier kleurcodes met bijhorende veiligheidsmaatregelen opgesteld: groen, geel, oranje en rood. Op 1 ...

Waarnemend directeur Brecht Van Mullem gaf ons graag tekst en uitleg. De dag voordien had hij van de Vlaamse Overheid een uitgebreid draaiboek ontvangen, waarin alle informatie is opgelijst om het nieuwe schooljaar in coronatijd veilig op te starten. "Ik ben heel tevreden met de heldere informatie", steekt Brecht van wal. "Ze hebben er op het Ministerie van Onderwijs goed over nagedacht en dat in klare taal verwoord. Volgens de ernst van de pandemie zijn er vier kleurcodes met bijhorende veiligheidsmaatregelen opgesteld: groen, geel, oranje en rood. Op 1 september starten we in code geel en worden heel wat veiligheidsmaatregelen getroffen: de leerkracht draagt een mondmasker bij onvoldoende social distancing, we wassen doorheen de dag regelmatig de handen, de contactpunten en ruimtes worden extra gepoetst en verlucht... Bij de uitwerking van de maatregelen worden we uitstekend ondersteund door de preventieadviseur van de stad en de stedelijke diensten.""In de laatste maanden van het voorbije schooljaar hebben we veel ervaring opgedaan, die gaan we nu goed kunnen gebruiken", vervolgt de waarnemend directeur. "We gaan de ouders voor de opstart correct informeren, met speciale aandacht voor het brengen en ophalen van de kleuters en leerlingen aan de schoolpoort. Zorgen voor een coronaveilige schoolomgeving is prioritair en daaraan kunnen de ouders en grootouders meehelpen. Bij code oranje kunnen er activiteiten wegvallen, maar zelfs bij code rood blijven de lessen voor de kleuters en leerlingen lagere school, mits nog strengere maatregelen, gewoon doorgaan. Hopelijk komt het niet zover." "Door het tijdelijk overschakelen tijdens de lockdown naar digitaal afstandsonderwijs stellen we bij de leerlingen geen groot kennisverlies vast. Ook kinderen zonder computer en internet hebben we via 'Computer in de rugzak' en dankzij onze ICT-medewerkers, de stad en Telenet verder kunnen helpen. Onze 45 leerkrachten en 15 personeelsleden zijn blij dat ze vanaf 1 september onze 185 kleuters en 300 leerlingen opnieuw figuurlijk met open armen kunnen ontvangen. We zijn er klaar voor", besluit Brecht met de glimlach.Wie is Brecht Van Mullem? Hij is 42 jaar, woont in Oekene en is sinds 1 januari 2019 waarnemend directeur van SBS De Vlieger. Hij studeerde voor onderwijzer aan de normaalschool in Torhout en startte in 1999 als leerkracht in het eerste leerjaar van de toenmalige jongensschool. Vanaf 2014 gaf hij les in het vijfde leerjaar en werd hij vanaf 2018 zorgleerkracht. Nadien adjunct-directeur en vanaf januari 2019 waarnemend directeur. Brecht is getrouwd met Tine Vandommele die lesgeeft in De Berk en De Beuk in Deerlijk. Samen hebben ze drie kinderen: Korneel, Esmee en Kaat. Zijn vrije tijd brengt hij op de fiets door, in het zwembad of in de zetel met een goed boek. (AD)